CO2-utslipp kan renses tidligere

Aker foreslår et pilotanlegg for CO2-fangst på Kårstø som kan stå klart i allerede i 2009.

Rett før jul ble regjeringens Soria Moria-løfte om fullskala CO2-fangst ved gasskraftverket på Kårstø i Rogaland fra 2009 gravlagt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Ikke mulig, verken teknologisk eller leveransemessig, var konklusjonen. Men i de siste månedene har Aker konkretisert en plan som kan snu opp ned på den norske CO2-planen, og samtidig vise vei ut av dilemmaet regjeringen har havnet i etter at det ble klart at det ikke blir Kårstø-rensing fra dag én. Vi foreslår å bygge et pilotanlegg for CO2-fangst på Kårstø som kan være i drift i fjerde kvartal i 2009, sier konsernsjef Inge K. Hansen i Aker til Aftenposten. Han inviterer nå regjeringen og staten til et gedigent spleiselag. På Kårstø vil det være gass tilgjengelig allerede i 2008, to år før Mongstad. Et pilotprosjekt på Kårstø betyr at vi vinner to år med testing og utprøving utenfor laboratoriet. Det kan igjen resultere at fullskala CO2-fangst kan være på plass på Mongstad allerede i 2013, sier Hansen Det viktigste for oss er å utvikle teknologien slik at vi kan få kostnadene til CO2-fangst drastisk ned. Med et fullskala anlegg på Kårstø med dagens teknologi vil det koste minst 700 kroner per tonn CO2. Målet er å komme ned til kvoteprisen på CO2, altså rundt 200 kroner. Først da er teknologien interessant på et internasjonalt marked, sier Hansen.