Co2-nøytralt i 2050 for 40x20 milliarder

Det vil koste Norge 20 milliarder kroner årlig i 40 år å klare å bli Co2-nøytralt i 2040, ifølge en rapport Energibedriftenes Landsforening (EBL) legger fram mandag.

En Co2-nøytral nasjon er i tråd med FNs klimamål. EBLs kommunikasjonsdirektør Kristian Pladsen mener målsettingen er realistisk:

-20 milliarder kroner i året er godt innenfor det det norske samfunnet kan klare. Og mange av disse pengene vil uansett bli brukt i vedlikehold og reinvesteringer, sier han til NRK.

EBL mener blant annet at i tillegg til en storsatsing på fornybar energi, må alle privatbiler over på strøm.

- Vi snakker ikke om noen omveltning av energisystemet, men om en kursendring. Norge har to solide fortrinn allerede, nemlig at vi har så mye fornybar energi, og at vi har et godt utbygget strømnett som vi kan utvikle, sier Pladsen.