Citykonferansen - eiendomsbransjen viktigste møteplass

15. februar arrangerer Foreningen Næringseiendom Citykonferansen. Her samles alle de viktige eiendomsutviklere og eiendomsbesittere i Norge.

I årets program står byutvikling sentralt. Hvordan kan eiendomsbransjen bidra til god byutvikling? På konferansen utfordres byrådsleder Monica Mæland fra Bergen og byrådsleder Stian Berger Røsland fra Oslo. De vil komme inn på hva man kan gjøre sammen for å bygge og bo i verdens vakreste by.

– Moderne byutvikling skjer i dag i liten grad på initiativ fra det offentlige. Grunneier er som oftest den som tar regien. I de fleste kommuner har men valgt å selge ut den tomtegrunn de selv besitter til markedsmessige betingelser. Moderne byutvikling har følgelig som oftest et utgangspunkt i en høyt priset tomt eller ditto eiendom for transformasjon. Resultatet blir ofte en utbygger med relativt stresset økonomi og med stort behov for å oppnå raske resultater. Selvsagt vil utbygger at byggene, gatene og parkene skal bli bra – det sitter jo en kunde i andre enden som skal være villig til å betale for det ferdige produkt i form av et kontor, en bolig, et butikklokale eller et sykehjem. Men et viss tidspress og en betydelig økonomisk risiko vil prege utbyggers hverdag, forteller Thor Olaf Askjer, adm. direktør i Foreningen Næringseiendom.

Han peker på at i vårt gjennomregulerte samfunn skal selvsagt det offentlige ha betydelig innvirkning på den byutvikling som skal skje. Planmyndigheter og en rekke andre offentlige instanser skal være med. Og så skal naboer, vellag og omverdenen for øvrig ha sagt sitt. I tillegg skal barns rettigheter ivaretas, funksjonshemmedes behov innfris og over det hele ligger det et teppe av miljøhensyn.

- Den allmenne oppfatning blant aktørene er ikke alltid å spille på lag. Det er ikke alltid man opplever at alle aktørene har de samme målene; et flott bygg, en pulserende bydel, et moderne sykehjem der verdighet er en åpenbar verdi, mener Askjer.

– Det koster for mye å bygge i Norge. Produktiviteten på byggeplass er et kapittel for seg. Men alle planprosessene, konsekvensutredningene, HMS-arbeidet, kontrollrutinene og alle demokratiske prosesser er med på å høyne kostnadsnivået. Tiden det tar fra man betaler tomten til man får sitt proveny blir lengre og lengre for hver eneste byggesak.

- En reell trussel er at byutvikling blir så komplisert og så kostbart at ingen er tjent med det. Det er heller ingen garanti for at kompliserte prosesser resulterer i gode bygg, funksjonelle og vakre kvartaler og bydeler. Men det er det vi alle vil; Vi vil bygge og bo i verdens vakreste by, utdyper Askjer.

Et annet viktig aspekt de kommer inn på under konferansen er hvordan eiendomsbransjen skal møte miljøutfordringene. På konferansen utfordres byggherrene: hva forventer de av entreprenørene. Arrangøren utfordrer entreprenørene: Hvilke krav stiller de til byggherrene? Hvordan kan man få en kompetent og effektiv kommunikasjonskanal mellom entreprenører og byggherrer?

Citykonferansen er blitt arrangert i over 20 år, og Askjer venter rundt 350 deltakere 15. februar på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Oslo

I tillegg til et spennende konferanseprogram vil deltakerne også få anledning til å befare noen av landets mest omtalte kontorbygg og samtidig få oppleve Bjørvika - en bydel i forvandling.

En viktig del av konferansen er også utdelingen av Cityprisen. Leder av Cityprisjuryen, daglig leder i MAD Arkitekter – Nicolai Riise, presenterer de nominerte kandidatene og foretar utdelingen av den Cityprisen for 2011.