City Lade

Det startet som et stort sentrallager for Coop, eller det som den gang het Norges Kooperative Landsforening, i Trondheim på slutten av 1960-tallet. Nylig åpnet City Lade som Trøndelags største kjøpesenter.

Facta

Sted: Trondheim

Prosjekttype: Kjøpesenter

Bruttoareal:
Nybygg og ombygging 44.000 kvm

Byggherre: Trondos

Totalentreprenør:
Veidekke Entreprenør

Kontraktsum eks mva:
314 millioner kroner

Arkitekt: ARC

Rådgivere: RIB fase I og II: Siv.Ing. Danielsen og Aas-Jakobsen Trondheim (fase II) l RIVA: Sweco l RIE, RIBR og RIFY: Rambøll Norge

Underentreprenører/leverandører: Rør/ventilasjon: Oras l Elektro: Sønnico l Grunnarbeider: Tverås Maskin & Transport l Betong-
elementer: Contiga l Taktekking: Mester Tak l Heis og rulletrapp: Kone l Stål, trapper og rekkverk: Øysand stål l Mur og Flis: Bugge l Alu og glass: Glassbygg l Maling: MTG l Paroc-fasader og beslag: Profilfasade l Avretting: Rakon Bygg l Brann-
sikring: Firesafe l Gulvbelegg: Minor industriplast l Glassfronter i butikker: Moelven Modus l Rullegitter: Haby

Da Byggeindustrien var innom senteret var Veidekke i ferd med på sette «siste stein» på plass på et byggeprosjekt som har vart i to og et halvt år. Samtidig har handelen gått sin gang, mer eller mindre normalt i hele denne tiden. 25 butikker har blitt til 100. City Lade overgår med dette storebror City Syd der også Trondos – som opprinnelig het Trondheim og omegn samvirkelag – har vært en drivkraft og sentral medeier. På Lade er Trondos eneeier og har styrt løpet selv. Tiden er for lengst forbi der Coop har alle arealer for seg selv og ikke vil slippe andre butikker til. City Syd lærte dem at mangfold av butikker skaffer langt flere kunder enn om Coop med alle sine butikker rår grunnen alene.

Lade og omliggende strøk, som ligger i den østlige delen av Trondheim, er en bydel i rask vekst befolkningsmessig.

Trondos ekspanderer
Alt i 2007 bestemte Trondos seg for å bygge ut City Lade. Trondos hadde store, ledige arealer som stort sett ble brukt til parkering. Mulighetene for en betydelig utvidelse var til stede.

Først måtte man gjennom en to år lang reguleringsfase før byggearbeidene kunne ta til i 2012, og med Veidekke som hoved-entreprenør. Byggherre satte som krav at butikk-virksomheten skulle drives som normalt gjennom hele byggeperioden. Butikker og handel skulle være minst mulig forstyrret av byggearbeidene. Bare det var en utfordring av betydning.

Prosjektet ble delt inn i tre faser:

* Første fase var et nytt bygg på 20.000 kvm med parkerings-plasser over to etasjer under bakken, og to etasjer med butikker over bakken. Tomten som ble brukt, var tidligere parkeringsplass.

* Fase to var bygging av nytt og utvidelse av eksisterende inn-
vendig parkeringsanlegg på til sammen 10.000 kvm.

* Fase tre som nå er så godt som fullført, er dels nybygg på 6.000 kvm, dels ombygging av eksisterende butikkarealer på 10.000 kvm.

Når hele City Syd står ferdig, er det innvendige parkeringsarealet økt til 20.000 kvm med plass til 700 biler. Tar man også med utendørs parkering, kan City Lade tilby parkeringsplass for 1.000 biler.

Utfordringene
Det er en stor utfordring i seg selv å gjennomføre et såpass stort og komplisert byggeprosjekt samtidig med at handelen skulle gå uforstyrret nesten inne på selve byggeplassen.

– Våre største utfordringer har vært grunnforholdene, og til-
pasning av nye bygg til eksisterende bygningsmasse, forteller Veidekkes prosjektleder, Eirik Moe til Byggeindustrien.

City Lade ligger midt i «kvikkleiregropa» som kjennetegner grunn-forholdene i denne delen av Trondheim. Omfattende sikrings-tiltak var derfor nødvendig. Ikke mindre enn 160 km med kc-peler ble boret ned. 16.000 borehull ble produsert. 30.000 kubikkmeter med masse ble kjørt bort på 2.500 lastebillass. Det er gravd ti meter ned i grunnen, og det meste av dette har vært leire.

– Vi var på forhånd klar over at vi hadde å gjøre med mye bløt leire. Vi var derfor nødt til å få stabilisert massene best mulig, og det gjorde vi ved bruk av en blanding av kalk og sement, forteller Moe.

Neste utfordring var sammenkoblingen av ny og gammel bygning. For å øke antall parkeringsplasser i de nye parkerings-huset, ble Veidekke nødt til å fjerne fundamentet i vegglivet til eksisterende bygg. Det ble brukt jetpeler som midlertidig oppstempling av de eksisterende takkonstruksjonene. For å sikre best mulig fremdrift ble mange arbeidsoperasjoner gjennomført parallelt som graving, spunting og støping, og dette satte sine spesielle krav til mest mulig nøyaktig logistikk.

Selve byggene er bygd på tradisjonell vis der betongelement-produsenten Contiga på Stjørdal har levert det som er av ferdigproduserte søyler, hulldekker og bjelker i betong, mens Veidekke selv har stått for det som er av plasstøpt betong. Alt betong- og tømrerarbeid er det også Veidekke som har tatt seg av. Et annet Stjørdalsfirma, Tverås Maskin & Transport har hatt ansvaret for det omfattende grunnarbeidet. Sønnico har stått for de elektriske installasjonene, mens Oras har tatt seg av VVS-oppgavene.

Uforstyrret handel
Det var nødvendig med spesielle tiltak for å sikre at handelen i kjøpesentret ble minst mulig forstyrret under byggeprosessen. Særlig gjaldt det fase én og tre. Egne vegger ble satt opp ut mot de arealer der handelen foregikk. I følge Eirik Moe har hele denne prosessen gått forbausende bra, og det har vært få klager fra de som driver butikkene.

– Jeg har inntrykk av at leietakerne har vært fornøyd. De har hatt forståelse for at noen ulemper blir det i forbindelse med en så omfattende byggeprosess, er Moes konklusjon.

I sluttfasen var det leietakerne selv som i stor grad har styringen med den siste finishen.

Hele City Lade kommer seg på 450 millioner kroner, alt inklusive, mens kontraktssummen var på 341 millioner kroner. 75 nye butikker på til sammen 18.000 kvm nytt butikkareal har kommet til. 6.000 kvm av eksisterende butikklokaler er bygd om, og kjøpesentret har nå 20.000 kvm med innendørs parkerings-plasser.

Byggearbeidene startet i februar 2012, og kjøpesentret står ferdig nå i høst, i henhold til inngått avtale. På det meste har det vært over 100 personer i arbeid på prosjektet der Veidekke har hatt mellom 30 og 40 personer i virksomhet.