F.v. (foran): Laurent Lacavalerie (Christie), Per Bjørn Gjelsten (SVV), Oddvar Herje (Christie). F.v. (bak): Edgar Solbak (SVV), Leif Karstein Myrstad (Christie), Inge Tonny Nås (SVV). Foto: Statens vegvesen

Christie Opsahl AS skal bygge Drivabrua

Statens vegvesen skrev i dag kontrakt med Christie Opsahl AS for bygging av ny bru over elva Driva på fylkesveg 62 i Møre og Romsdal.

Seks entreprenører leverte tilbud på brua, og Christie leverte det laveste tilbudet. Kontraktssummen er på 79.635.300,-.

Kontrakten omfatter bygging av ny bru med gang- og sykkelveg, midlertidig veger i byggeperiode, rivning av eksisterende bruer som er fra 1914 og 1984 og reetablering av berørt riksveg etter at brua er ferdig bygd.

- Det vil ikke skje så mye på byggeplassen før sommerferien. Nå i vår starter tilrigging og etablering av midlertidige fundament for interimløsningen og planering av et område til å montere brua. Selve lanseringen av brua (få den på plass over Driva) er planlagt til februar 2016. Selve stålkonstruksjonen prefabrikkeres, og skal settes sammen på brustedet, forteller prosjektleder Per Bjørn Gjelsten.

Den nye brua skal stå ferdig 27.november 2016.