Caverion lanserte egen HMS-app

Caverion har implementert en egen HMS-app som skal gjøre HMS-arbeidet enklere, og øke sikkerheten for medarbeiderne ytterligere.

HMS-sjef i Caverion Norge, Neda-Maria Kaizumi, forteller at i HMS-appen kan Caverions medarbeidere nå enkelt sende inn rapporter om avvik, uønsket kvalitet, ulykker, sikkerjobb-analyse o.l.

- I appen kan de også sende inn rapporter med bilder, få tilgang til arbeidsinstrukser, prosedyrer, og bruke digitale skjemaer for befaring og vernerunder, forteller Kaizumi i en pressemelding.

HMS-appen fungerer på mobil, og er tilgjengelige for alle Caverions 2 700 medarbeidere.

- Det er akkurat tilgjengeligheten som bedrer sikkerheten. Som en seriøs aktør må du ta ansvar for sikkerheten til medarbeiderne dine, og da må du tilrettelegge med gode verktøy som en HMS-app, fortsetter Kaizumi.

Caverion har også innført såkalte toolbox talks som et ekstra tiltak for å bedre sikkerheten ytterligere. Siden HMS-appen ble lansert i november i fjor har 136 stk. toolbox talks blitt gjennomført.

- Toolbox talk er en sikkerhetssamtale på 5-10 minutter før man startet på et oppdrag for å kartlegge spesifikke risiko. Dette gjør at vi avverger ulykker, sier Kaizumi.

HMS-appen ble tatt godt i mot av selskapets medarbeidere. Over 85 prosent av alle HMS-rapporter i Caverion blir nå sendt inn via appen, istedenfor det gamle kvalitetssystemet via PC.

Samtlige medarbeidere som bruker appen gir gode tilbakemeldinger. Dette bekrefter Servicesjef i Caverion avd. Østfold Syd, Bjørn Arild Lerjemark.

- Dette er et utrolig godt verktøy fordi det er tilgjengelig på mobilen blir HMS-arbeidet lettvint og effektivt. Det går vesentlig raskere enn tidligere, og blir dokumentert umiddelbart.

- Her er det ikke behov for å ta med seg papirer tilbake for renskrivning og deretter registrering. Du tar et bilde, skriver en kort melding i ferdig definerte felt, sender inn, så er jobben gjort og loggført, sier Lerjemark.

Avdelingssjef i Østfold Syd, Reidar Jørgensen, forteller at det ikke bare er teknikere som får en enklere hverdag, men også lederne.

- Nå slipper vi revisjon på servicebil-permene en gang i året, fordi HMS-permen nå er elektronisk på appen. Før brukte vi minimum én uke i året på disse revisjonene, så det er kjempe besparende både økonomisk og tidsmessig, fastslår Jørgensen.

HMS-sjefen i Caverion oppfordrer flere bedrifter til å gjøre samme tiltak, og dra nytte av mulighetene dagens teknologi gir.

- I Caverion er vårt HMS-motto at ‘i Caverion jobber vi sikkert, eller så jobber vi ikke’, og da må vi også tilrettelegge for medarbeiderne våre så de best kan ivareta sin egen og andres sikkerhet, avslutter Kaizumi.