Canada og Norge ledende på CO2-håndtering

Store prosjekter for lagring av CO2 har gitt Canada og Norge lederroller innen CO2-håndtering, sier Canadas miljøminister Jim Prentice.

Så langt finnes det kun fire steder i verden hvor klimagassen lagres i betydelige mengder i bakken eller havbunnen, og av dem ligger to utenfor norskekysten og ett i Canada.

Ved den canadiske byen Weyburn blir CO2 brukt til såkalt meroljeutvinning, ved at gassen pumpes ned i bakken for å presse opp mer petroleum. Men i tillegg pågår et forskningsprosjekt for å teste CO2-lagring som et klimatiltak.

- Det har vært svært vellykket. Det har gitt Canada en lederrolle innen CO2-fangst og lagring, slik Sleipner har i Norge, sier Prentice til NTB.

Stort omfang
På Sleipner-feltet i Nordsjøen har StatoilHydro lagret CO2 lenger enn noe annet sted i verden. Men Weyburn-prosjektet er større i omfang og sikrer lagring av mer CO2 enn noe annet tilsvarende prosjekt i dag.

- Ingen vil påstå at CCS er den eneste viktige teknologien. Vi vektlegger også vannkraft, vind og solenergi, i tillegg til kjernekraft. Men det er klart at vi fortsatt kommer til å basere oss delvis på kull og petroleum, sier Prentice, som peker på at CCS er den eneste måten å fjerne CO2-utslipp fra kullkraft.

I en del land er planer om lagring av CO2 i bakken blitt møtt med motstand fordi folk frykter lekkasjer. Men ifølge Prentice har Weyburn-prosjektet god støtte i opinionen.

- Folk ser det som en banebrytende teknologi hvor Canada bør være i front. Og det er vi.

Fraktes fra USA
CO2-gassen som lagres ved Weyburn, fraktes gjennom rørledning fra et anlegg som behandler kull i den amerikanske delstaten Nord-Dakota. Selskapet EnCana står bak prosjektet og det meste av finansieringen, men får i tillegg støtte fra canadiske myndigheter.

StatoilHydro planlegger å delta i utvinning av olje fra tjæresand i Canada, og har fått kritikk fra norske miljøvernorganisasjoner som peker på at prosjektet er svært energikrevende og forurensende.

Prentice sier han ser på tjæresand som en strategisk ressurs som Canada kommer til å utnytte på en ansvarlig måte.

- Så godt som alle store oljeselskaper i den vestlige verden har gjort en eller annen form for investering i tjæresanden, sier Prentice, som har deltatt på CCS-konferansen i Bergen som avsluttes torsdag.