Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Bystyret i Drammen vedtok reguleringsplan for InterCity-prosjekt

Bystyret i Drammen har vedtatt detaljreguleringsplan og utbyggingsavtale for prosjektet InterCity Drammen-Kobbervikdalen. Det betyr at et av Norges største jernbaneprosjekter er et stort skritt nærmere gjennomføring.

- Vedtaket i bystyret er en veldig viktig milepæl for prosjektet vårt, sier Hanne Annette Stormo, prosjektsjef i Bane NOR.
- Nå kan vi begynne arbeidet med å få på plass entreprenører, og få satt planene våre ut i livet. Det gleder jeg meg til, smiler Stormo i en pressemelding.

Prosjektet har vært ønsket lenge. Det er en del av InterCity-satsingen, og skal legge til rette for flere avganger og kortere reisetid til og fra Vestfoldbyene. I tillegg vil togtrafikken gjennom Drammen generelt flyte bedre når sporet mellom Drammen og Gulskogen, samt stasjonene der, blir ombygget og oppgradert.

Stor prosess
Siden 2014 har Bane NOR jobbet intenst med Drammen-Kobbervikdalen, i tett samarbeid med Drammen kommune. 

- Et planprogram, der de forskjellige mulige traséene for dobbeltsporet var inkludert, var klart tidlig i 2015. En kommunedelplan, der trasévalget ble gjort, ble vedtatt i bystyret i desember 2016. Det nære samarbeidet mellom Bane NOR og Drammen kommune fortsatte med en detaljert plan for arealbruk i prosjektet. Denne reguleringsplanen, og en utbyggingsavtale mellom Bane NOR og Drammen kommune, ble altså vedtatt av bystyret i Drammen 24. april, heter det i meldingen.

- Dette er en gledens dag, sier Sverre Lerbak, som er planleggingssjef i prosjektet.
- Vedtaket i bystyret bekrefter at vi har kommet frem til en detaljreguleringsplan som både vi og politikerne i Drammen er fornøyd med. Det er ikke dårlig, når man tenker på hvor stort og komplisert dette prosjektet er, sier Lerbak.

Stort prosjekt

Det er ikke unaturlig at planprosessen har vært omfattende, for det er prosjektet også. Det skal bygges dobbeltspor i en sju kilometer lang tunnel fra Drammen til Kobbervikdalen, i tillegg til dobbeltspor mellom Drammen og Gulskogen og ombygging av stasjonene der. Prislappen er anslått til å komme på rundt 10 milliarder kroner. Det er altså et prosjekt som kommer til å bli merkbart i Drammen når det kommer i gang.

- Folk i Drammen vil ikke merke så mye til oss i den første tiden. Vi kommer til å gjøre noe forberedende arbeider i høst, det er nødvendig for å få til en mer effektiv gjennomføring av anleggsarbeidet. Men de største oppgavene kommer først fra høsten 2019, sier Hanne Anette Stormo.

Arbeidene vil ikke skje samtidig, men skal gjøres i rekkefølge. Gulskogen stasjon skal bygges om før Drammen stasjon, og begge stasjonene skal være i drift gjennom anleggsperioden, slik at togene kan stoppe på dem. Allikevel vil nok både reisende og naboer til anleggsområdene merke ulempe, sier prosjektsjefen.

- Det blir viktig for oss å passe på at omverden er godt informert om jobben vi skal gjøre. Når vi påvirker hverdagen til folk såpass mye, har vi et ansvar for å gjøre det på en så skånsom måte som mulig. Det blir mye informasjon fra oss i tiden fremover, og vi er tilgjengelige for de som har spørsmål.