Bystyret i Bergen ønsker omkamp om Bybanen

Et flertall i bystyret i Bergen ønsker å behandle bybanesaken på nytt, etter at Riksantikvaren mandag varslet innsigelse mot tunnel ved Kjøttbasaren. Men byrådet ønsker ikke omkamp.

Riksantikvar Jørn Holme varslet mandag innsigelser til planen om å la Bybanen gå inn i tunnel ved Kjøttbasaren. Nå ønsker bystyret omkamp om trasévalget, skriver Bergens Tidende.

Nær samtlige gruppeledere avisen har snakket med vil at byrådet skal legge fram en ny sak, slik at de på nytt kan ta stilling til trasévalget.

Byrådsleder Martin Smith-Sivertsen (H) ønsker imidlertid ingen omkamp nå.

– Bystyret har gjort et vedtak, etter lang debatt. Vi forholder oss til det vedtaket, og vil snart gjøre vedtak om å starte utredningene, sier han til avisen.

Riksantikvaren har ikke makt til å legge ned veto, men en innsigelse betyr at det må mekles mellom kommunen og riksantikvaren. Dersom partene ikke kommer til enighet, blir saken sendt til kommunalministeren for endelig avgjørelse.