Ill. Bjørbekk og Lindheim landskapsarkitekter

Bymiljøetaten velger Skaaret Landskap til å bygge Jordal idrettspark

Bymiljøetaten har inngått avtale med Skaaret Landskap til å bygge nye Jordal idrettspark. Det skal legges til rette for rekreasjon, opphold og lek i den nye parken.

– Skaaret Landskap er en erfaren entreprenør på dette

området, og vi er glade for å ha de med på laget når vi nå skal i gang med byggingen av parken, sier divisjonsdirektør Siv Rønneberg i Bymiljøetaten i forbindelse med avtaleinngåelsen.

Det er Bymiljøetaten i Oslo kommune som, i samarbeid med Vann- og avløpsetaten, har fått ansvaret for å videreutvikle Jordal idrettspark i forlengelsen av byggingen av nye Jordal Amfi. Det skal etableres turvei, gangveier og sykkelveier gjennom parken. Hovinbekken skal åpnes og bidra til økt biologisk mangfold og bedre håndtering av overvann. I tillegg skal det sørges for bedre belysning og større grøntarealer.

Prosjekteringen er utført av Rambøll, og det er denne planen Skaaret Landskap nå skal bygge ut fra.

–Dette er et stort og spennende prosjekt, og vi gleder oss nå til å komme i gang med jobben, sier daglig leder Stein Anders Sundby i Skaaret Landskap.

Arbeidet med parken forventes å være ferdig i løpet av sommeren 2020.