Bygningsfysikk i nordiske land

Den sjette konferansen om bygningsfysikk i nordiske land avholdes i Trondheim på NTNU 17 19 juni.

150 fageksperter fra 18 forskjellige land for å drøfte og presentere de nyeste forskningsresultater og erfaringer vedrørende energibruk, inneklima og bygningsteknologi med spesiell fokus på problemstillinger relatert til klimaet vi har i Norden. Det er andre gang konferansen avholdes i Trondheim, sist var i 1990. Interessen for konferansen, som i utgangspunket er orientert inn mot de nordiske land, er sterkt voksende. Foruten deltakere fra de nordiske land, kommer representanter fra Japan, Belgia, England, Østerrike, Tsjekkia, Canada, Slovakia, Tyskland, Litauen, USA, Israel, Nederland, Portugal og Ungarn et noe utvidet Norden med andre ord. Både byggevare- og byggeindustrien, universiteter og forskningsinstitutter er representert blant deltakerne.