Byggmanns hovedkontor og produksjonsanlegg på Vigra utenfor Ålesund .

Byggmann vokser

Byggmann har så langt i 2018 fått inn ti nye medlemmer.

- Vi opplever meget stor interesse for Byggmann og konseptet vårt fra profesjonelle aktører i markedet. Vi er meget godt fornøyd med at tilgangen også skjer i områder der vi tidligere har vært dårlig representert i forhold til aktiviteten i området, sier adm. dir. i Byggmann Gruppen AS, Are Blindheim.

- Interessen vi opplever for å bli medlem, gjør at vi kan konsentrere oss om aktører som har fokus på salg av boliger og fritidsboliger, og som har en sunn økonomi. Sluttomsetningen for kjeden var i fjor cirka 2,3 milliarder kroner, og medlemmene har et gjennomsnittlig driftsresultat som ligger over bransjen generelt, sier Blindheim.

Han peker på at veksten de ser nå, er et resultat av langsiktig arbeid med innholdet i kjedekonseptet.

- Vårt fokus ligger i å tilrettelegge for at våre medlemmer kan gjøre ting enkelt, og raskt komme videre. Der spiller Byggmanns eget bransjesystem LEXTO en viktig rolle, og inneholder alle de funksjoner som profesjonelle aktører trenger i dag, fra kalkyle, KS/HMS til timefangst og byggeplassdokumentasjon. Også precut- og elementleveranser fra Byggmanns eget anlegg på Vigra, har gitt mange av våre medlemmer tidsbesparelser og økt salg uten vesentlig økning i bemanning, sier han.

Deres målsetning er å ha ytterligere ti nye medlemmer på plass i kjeden før årsskiftet.

- Med den tilgangen på medlemmer vi nå opplever, tror vi på fortsatt vekst i 2019, avslutter Blindheim.