Byggmakker Walde

Byggmakker Walde

Sted: Mjåtveitflaten, Meland kommune

Prosjekttype: Nybygg

Entreprisekostnad eks mva: 65 millioner kroner

Bruttoareal: 5.600 kvm

Byggherre: Waldegruppen

Generalentreprenør: Nordgreen & Frønsdal

Prosjektleder: Walde byggevare

Arkitekt: Link Signatur

Rådgivere: RIB: Holst og Valen - RIV og RIE: Multiconsult - Prosj grunn, betong og VA: Haugen VVA Prosjekt

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeider: Anleggspartner - Maler: Maler og Gulvgruppen - VVS: Kalvenes VVS - Ventilasjon: Åsane Luftteknikk - Elektro: Meland Elektro - Sprinkling: Tore Eide - Tele: Eltel Networks - Heis: HK-sevice - Tømrer: Walde Bygg - Hulldekker: Spenncon - Beslag og fasadeelementer: Fresvik Produkt - Dører: Galssmester Gjesdaj & Knarvik - Vinduer: Aluman AB - Gulvstøp: Hummervoll - Tak: Protan - Stål: SKV - Betongelementer: Wergeland & Halsvik

Det nylig oppførte Byggmakker Walde på Mjåtveitflaten i Meland kommune i Nordhordland har fasader av 15 cm tykke lavenergielementer og isolert tak.

Bygget er tegnet av Link Signatur og ført opp i generalentreprise av Nordgreen & Frønsdal AS for Waldegruppen. (Nordgreen & Frønsdal er et av selskapene i Waldegruppen.) Det har en grunnflate på 5.600 kvadratmeter og har en entreprisekostnad på 65 millioner kroner eks mva. Grunnarbeidene startet i mars i fjor, betongarbeidene i juni og stålarbeidene rett etter ferien. Bygget stod ferdig i april i år.

30 årsverk

Byggevarehuset inneholder butikk med avdelinger for byggevarer, verktøy, maling, belysning/puter/gardiner og bad/kjøkken/garderobe/ovn, lager med en reoldel og en bulkdel, administrasjonsdel og en overbygd laste- og lossehall. Administrerende direktør Steinar Jensen i Nordgreen & Frønsdal sier at byggevarehusets nedslagsfelt blir primært Nordhordland men at man venter kunder også fra Bergen. 75 prosent av omsetningen ventes å gå til proffkunder og egne selskaper. Det blir nærmere 30 årsverk i bygget.
   
Tomten er på 28 mål og var småkupert med skog, myr og berggrunn. Det er tilført en del faste masser. Bygget er rektangulært og har bærende konstruksjon i betong og stål. Bygget har et valmet tak av q-dekker som er isolert og tekket. Fasadene består av 15 cm tykke lavenergielementer. Det er hardbetong på gulvene slik at de er egnet for truckkjøring. I butikkdelen er det linoleumsbelegg på gulvet. Bygget er meget fleksibelt og kan enkelt bygges om eller ut. Prosjektleder Tore Brakstad i Nordgreen & Frønsdal forteller at byggingen har gått greit.

Vannbåren varme

Bygget har vannbåren oppvarming med radiatorer i administrasjonsdelen og rør i gulvet i butikkdelen. Varmen hentes fra en varmepumpe mot luft. Bygget kan senere knyttes til fjernvarme, noe som var et krav fra Meland kommune. Hele bygget er sprinklet, noe som bidrar til økt fleksibilitet. Det ble praktisert rent bygg under oppføringen. Administrasjonsdelen har solavskjerming i glasset og med utvendige persienner. I butikken er det både grunn- og effektbelysning. Det er balansert ventilasjon med varmegjenvinning i butikk og kontorer. Fasadematerialene er tilnærmet vedlikeholdsfrie. Vinduene er i aluminium. Bygget har egen miljøstasjon med komprimatorer. Utenfor bygget er det parkeringsplasser og grøntarealer.
   
Markedssjef Frode Rasmussen i Fresvik Produkter forteller at firmaet har levert cirka 3.000 kvadratmeter med fasadeelementer til Byggmakker Walde. – Vi har levert både elementer med polyuretanskum og brannsikre elementer med mineralull. Det er ikke mulig å se fra utsiden av bygget hvor de ulike elementtypene er. Elementene med pusskum har en U-verdi på 0,15, så bygget ivaretar morgendagens krav til isolasjon i bygg. Sammenføyningene på elementene har dobbel tetting som drenerer bort vann. 

Ingen skader
Totalt 40 personer var med på byggingen, som skjedde uten noen fraværsskader. Jan Kvingedal i Walde Byggevare sier det var godt samarbeid og en god tone mellom alle aktører, noe som bidrog til rask byggetid. – Vi har lagt stor vekt på at byggematerialene skulle passe godt sammen for å få optimal produksjon.
   
Brakstad fremhever det gode samarbeidet med Link Signatur og sier arkitektfirmaet har tegnet et holdbart og tett bygg med fine detaljer på sammenføyningene.
   
Sivilarkitekt Erlend Rudjord i Link Signatur sier at byggherren Waldegruppen la stor vekt på å få et fleksibelt bygg med gode energi- og miljøløsninger. – Bygget er godt isolert, har vamepumpe og vannbåren oppvarming og løsninger som tåler bruk. Det er for eksempel en meterhøy brystning av betong i lager og butikk.  

Tekst og foto: Ole Harald Dale

Foto: Nordgreen & Frønsdal