Byggma selger Fibo-Trespo og Respatex

Byggma ASA har inngått avtale med Bluebird Holding AS om salg av alle aksjene i Fibo-Trespo AS og Respatex International Limited.

Bluebird Holding AS er heleiet av FSN Capital Fund IV. Samlet kjøpesum for aksjene er NOK 440,6 millioner basert på selskapenes balanser 31.12.2014.

Gjennomføring av transaksjonen forventes å finne sted 31.05.2015 og Byggma ASA vil da også motta enkjøpesumjustering for nettogjeld og normalisert arbeidskapital. Omsetning i 2014 for Fibo-Trespo var NOK 484 millioner og Respatex var GBP 3,6 millioner.

Selskapenes driftsresultat i 2014 var henholdsvisNOK 63,1 millioner i Fibo-Trespo og GBP 0,3 millioner i Respatex.

Fibo-Trespo produksjonsanlegg ligger i Lyngdal iVest-Agder. Det er 115 ansatte i selskapet. Mens Respatex International Limited ligger i Chesham like utenfor London og har 5 ansatte.

Hovedaksjonær i Byggma ASA, konsernsjef GeirDrangsland, kjøpte Fibo-Trespo og Respatex av Norske Skogindustrier ASA i 1999, og la dem senere inn i Byggma ASA. Omsetning i Fibo-Trespo i 1999 var henholdsvis NOK 118 millioner og det var ca. 70ansatte.

- Det har vært veldig morsomt og svært meningsfulltfor meg og mitt team å være med på å skape den flotte utviklingen Fibo-Trespo har sett i den tiden Byggma har vært selskapets hovedaksjonær, sier konsernsjef Geir Drangsland.

- Fibo-Trespo fremstår i dag som et fantastiskselskap med en ledende posisjon innenfor baderomspaneler. I løpet av de siste årene har vi bygget ny fabrikk og investert i høyteknologisk produksjonsutstyr. Dette medførte åpenbart risiko for selskapet, men denne risiko har selskapets ansatte og ledelse mestret på en utmerket måte. Selskapet er i dag en meget lønnsom og ledende produsent i det nordiske byggevaremarkedet, legger han til.

- Byggma har hatt en konstruktiv dialog med FSN i enlengre periode. Dialogen har bekreftet at FSN har mye kompetanse og grunnverdier som vil fungere godtsammen med den gode Fibo-Trespo kulturen. Jeg er derfor overbevist om at FSN vil gjøre en svært god jobb med å utvikle selskapet videre, sier konsernsjefen i Byggma.

- Ledelsen i Fibo-Trespo har gjort en imponerende jobb med å utvikle selskapet, som nå har en av de mest veldrevne industriproduksjonene i Norge.Selskapet har doblet omsetningen på få år, og er blitt den ledende aktøren i Norge, sier Ulrik Smith, Partner i FSN Capital Partners AS.

- Vi gleder oss til sammen med ledelsen å fortsetteog styrke selskapet i Lyngdal. I tillegg vi vil investere i å internasjonalisere selskapet, og ta det videre ut i nye markeder, fortsetter Smith.

FSN Capital Partners AS er et nordisk private equity rådgivingsselskap for fond som forvalter ca NOK 10 milliarder.

Eiendomsselskapet Fibo-Trespo Eiendom AS, hvor Fibo-Trespo leier produksjonslokaler og som inngår i Byggma sin segmentrapportering for Fibo-Trespo, er ikke en del av transaksjonen. Transaksjonen forventes gjennomført 31.05.2015 med forbehold omblant annet godkjenning fra konkurransemyndigheter og finansiering.