Illustrasjonsfoto: Byggevareindustrien

Byggma økte salgsinntektene

Byggma-konsernet melder om svakere resultat, men salgsinntektene økte med 36,7 millioner i 4. kvartal 2017. 

Byggevarekjeden Byggma melder om et resultat før skatt på 28,4 millioner kroner i 4. kvartal 2017. I samme periode i 2016 var resultatet 33,6 millioner kroner.

Driftsresultatet endte på 31,6 millioner kroner mot 34,2 millioner kroner året før.

Salgsinntekter i 4. kvartal beløp seg til 422,5 millioner kroner, som er 36,7 millioner høyere enn tilsvarende periode i 2016.

- Det er fortsatt knyttet usikkerhet til markedsutviklingen grunnet den økonomiske situasjonen i Europa og i Norge og Norden for øvrig. Styret forventer at aktivitetsnivået i det norske og svenske nybyggmarkedet og ROT-markedet i 2018, vil være på dagens nivå. Usikkerhet i det internasjonale oljemarkedet og det norske boligmarkedet vil kunne påvirke det norske byggevaremarkedet i tiden fremover. En eventuell lemping på egenkapitalkrav og byggeforskrifter vil ha positiv effekt på igangsettingen av nye boenheter i Norge, skriver Byggma i kvartalsrapporten.

De skriver videre at innovasjon og teknologiutvikling er en viktig del av konsernets vekststrategi, og det er en sterk vilje til å investere i nødvendig utstyr og kompetanse fremover.