Illustrasjonsfoto fra Kværnerbyen i Oslo. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Bygging i støyområder kan gi titusenvis av nye boliger i Oslo

For å få fortgang i byggingen av nye boliger i Oslo blir det nå lov å bygge i støyutsatte områder. Det kan bety grønt lys for opp til 120.000 nye boliger i hovedstaden.

– Vi må få fart på boligbyggingen i Oslo så flere kan ta del i boligdrømmen. Oslo forventer stor befolkningsvekst mot 2030, og vi må legge til rette for boligbygging nær kollektivknutepunktene. Dette legger vi grunnlaget for når vi nå godkjenner støyreglene i kommuneplanen som åpner for 120.000 nye boliger, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).

Godkjenningen av de såkalte avvikssonene for støy vil ifølge departementet åpne for boligbygging i litt mer støyutsatte områder hvis dette er nødvendig for å sikre gode utbyggingsløsninger.

– Det må bygges flere boliger i Oslo, og det må bygges nært kollektivknutepunktene hvis vi skal gjøre det lett for folk å velge klimavennlig transport. Det legger vi til rette for nå, sier Sanner.

– Når man bor i en by, vil det i noen områder være mer støy enn om man bor utenfor. Jeg har tillit til at kommunen og utbyggerne vil finne gode løsninger for å plassere boligene slik at det blir godt bomiljø. De kan imidlertid ikke legge skoler og barnehager der det er mest støy, understreker statsråden.

Planen åpner for avvik fra de anbefalte støygrensene i utviklingsområder i indre by, i Hovinbyen og i ytre by. Det kreves imidlertid at boliger i avvikssonen har en stille side med minst ett soverom, og et stille oppholdsareal utendørs.