Bygging av nye boligblokker halvert

Mens antall igangsatte eneboliger og boliger i rekkehus og andre småhus ligger på samme nivå som 1. kvartal i fjor, er antallet påbegynte blokkleiligheter halvert.

I 1. kvartal 2009 ble det registrert igangsatt 1 248 boliger i blokkbebyggelse (bygninger med to eller flere etasjer med minst fem boliger), melder SSB. Tilsvarende igangsettingstall i 1. kvartal 2008 var 2 509 boliger. I 1. kvartal i toppåret 2006 ble det igangsatt 4 591 boliger i blokk, og vi må tilbake til 1. kvartal 2000 for å finne et like lavt nivå som i år.

Flere eneboliger og færre småhus
Byggearealstatistikken viser at det ble igangsatt 2 225 nye eneboliger i 1. kvartal 2009 - 12,8 prosent flere enn på samme tid i 2008. Det ble påbegynt bygging av 1 417 nye boliger i rekkehus, tomannsboliger og andre småhus i 1. kvartal i år, noe som er 14,8 prosent færre enn i tilsvarende periode i fjor.

Hyttebygging fortsetter på et høyt nivå
Det ble igangsatt bygging av 166 000 kvadratmeter bruksareal til fritidsboliger i 1. kvartal 2009. Dette er bare 11,7 prosent mindre enn det rekordhøye nivået som ble registrert i 1. kvartal 2008.

Bruksareal til fritidsbygninger utgjør nå 8,3 prosent av totalt igangsatt areal - mot 7,8 prosent 1. kvartal 2008.