Byggikjedens siste tilvekst er Byggi Svelvik som ble åpent i august. Eier Jan Werner Hansen sammen med markeds- og kjedesjef Ann Rosalind Fredriksen.

Byggi feirer ettårsdag - er blitt dobbelt så stor

Byggi-kjeden til Optimera har bursdag. Ett-årsdagen feires med 40 signerte medlemskontrakter mot 19 ved starten for ett år siden.

Byggevarekjeden Byggi kan etter ett års drift karakterisere seg som landets mest hurtigvoksende byggevarekjede.

Kjeden fikk en god start med 19 medlemmer fra Trend som valgte å satse med Byggi i stedet. I løpet av ett år har det vært nyåpninger og kontraktsigneringer på løpende bånd og kjeden har i dag signert mer enn 40 medlemskontrakter. Suksessformelen skal i følge Optimera være at den medlemsbaserte kjeden satser på at kjedekulturen skal være drivkraften i utviklings- og rekrutteringsarbeidet.

Byggi-kulturen

Senest fredag 29. august åpnet Byggi Svelvik som siste tilskudd til kjeden. Det var Byggi nummer to for drammenseren Jan Werner Hansen. Han drev byggevareforretning i 25 år før han valgte Byggi som kjeden i sitt hjerte.

– Jeg falt pladask for den nystartede kjeden og menneskene der. Å være en del av en byggevarekjede handler ikke om å bytte skilt på fasaden og vente på bonus ved årsslutt. Vi tror ikke at det går av seg selv, men har satset fullt ut på å være en del av Byggi-kulturen. Så langt har det vært en suksess for oss, sier daglig leder Jan Werner Hansen i Byggi Svelvik og Byggi Drammen.

Del av Optimeraprofilen

I en pressemelding gir Optimerasjef Asbjørn Vennebo uttrykk for at det øyensynlig kan virke naturstridig at en virksomhet som Optimera, som er blitt Norges største byggevareselskap, kan opptre som en ydmyk og nær samarbeidspartner i skyggen av kjedemedlemmene. Han står imidlertid hardt på at også dette er en del av Optimeras profil.

– Vår erfaring er at det ikke er nok for et byggevareselskap som vårt bare å levere ett enkelt kjedekonsept i byggevaremarkedet i dag. Kundene og samarbeidspartneres preferanser varierer mye, og da er det ikke sånn at ”one size fits all”. Medlemmene i Byggi får glede av hele tyngden vår som et markeds-, innkjøps- og støtteapparat. I tillegg bidrar vi med engasjerte mennesker sentralt og lokalt som ønsker å teame opp med medlemmene for å bygge kultur og få Byggi opp og fram, kommenterer Vennebo.

Til stede

Organisatorisk er kjeden lagt til Optimera Handel som ledes av direktør Lars Petter Grandahl som inngår i ledergruppen til Vennebo. Ann Rosalind Fredriksen er markeds- og kjedesjef og opererer godt med støtte fra sitt kjedekontor og distriktselgere.

– Vi hjelper til med butikketablering fra A til Å, med økonomi, finansiering og selskapsrådgivning, markedsføring, pallesjauing og pølseservering. Poenget er å være tilstede, fullt og helt, for å bidra til at både lanseringen under Byggi-logoen og driften blir vellykket. Vi snakker om folk som investerer betydelig av tid, sjel og penger. Vi ønsker å bidra til å trygge satsingen, forteller direktør Lars Petter Grandahl.

– Kulturelt forsøker vi å gripe fatt i essensen og verdiene hos kjedemedlemmene som ofte er institusjoner i lokalmiljøet allerede, og bidra til å videreutvikle dette som en felles, inspirerende kultur for alle i Byggi, fremholder han.

Lokale hverdagshelter

– Vi har mange dyktige fagfolk og noen herlige personligheter som vi ønsker å styrke lokalt. Disse er våre hverdagshelter og vårt konkurransefortrinn, og disse ønsker vi å ta godt vare på gjennom et nært samarbeid på flere plan med et utstrakt tilbud innenfor lederutvikling, produktkurs, butikkutvikling og ikke minst salgs-kickoff, sier markeds- og kjedesjef Ann Rosalind Fredriksen.

Innkjøp og kategori er konkrete eksempler på hvordan Optimeras tyngde bidrar. Byggi stiller med garasjekonsept, terrassekonsept, miljøsertifisert trelast, konstruksjonspakker (precut) og bygningselementer. Byggevareselskapets logistikkapparat sørger for levering på byggeplass dagen etter bestilling på de fleste av Byggis destinasjoner. Kreditt er gjort enkelt med Byggi-kortet som styrker likviditet og fjerner mye tidkrevende arbeid for mange av driverne.