Byggevaresalget fortsetter å falle

Katastrofetall for april måned for byggevaresalget er påvirket av årets påske. Men salgstallene for årets fire første måneder viser at fallet bare fortsetter.

Byggevaresalget for april måned viser et fall på hele 37,3 prosent justert for prisstigning sammenlignet med samme måned i fjor. Men i år falt påsken i april, mens den i fjor var i mars måned som gjør tallene vanskelig å sammenligne.

Men trenden er fortsatt fallende. Etter årets fire første måneder er salget falt 25,3 prosent justert for prisstigning. Til sammenligning var salgssvikten 19,9 prosent etter årets tre første måneder.

- Et fall på over 25 prosent fra januar til og med april representerer en kraftig nedgang, kommenterer adm. direktør Arne Skjelle i Byggevareindustrien som står bak rapport om innenlandsk salg av byggevarer som månedlig utarbeides på bakgrunn av salgstall fra medlemsbedrifter.

- Fra markedet rapporteres det om litt bedre salg etter påske, men det er vanskelig å se tendenser fra dette i våre tall så langt. Derfor er det høyst usikkert om det har vært noe løft, og det er ikke på noen måte snakk om å kunne friskmelde byggevaresalget, fremholder Skjelle som imidlertid håper at litt optimistiske signaler kan bidra til å stoppe fallet etter hvert slik at nedgangen flater ut.

- Hele bransjen håper jo på at tiltakspakkene skal bidra til økt rehabilitering av boliger samt noe nyboligkjøp. Tiltakene burde jo gi stimulanser. Men samtidig skaper prognoser om fortsatt økende ledighet samt medienyheter om bedriftsnedleggelser usikkerhet i markedet, sier Skjelle.

Han har enn så lenge ikke fått noen meldinger fra medlemmene om nedleggelse av virksomheter. Men det meldes kontinuerlig om innskrenkninger og oppsigelser som også kan bety nedleggelse av produksjonslinjer. Han har imidlertid registrert at en utenlandskeid fabrikk for massivtre på Østlandet har lagt inn årene.