Bård Krogshus er engasjert av Byggevareindustrien for å forsterke og samordne aktiviteter og prosjekter innen digitalisering i foreningen.

Byggevareindustrien har engasjert Bård Krogshus til å styrke digitaliseringsarbeidet

Byggevareindustrien har engasjert Bård Krogshus for å forsterke og samordne aktiviteter og prosjekter innen digitalisering i foreningen. Byggevareindustriens Digitalt Forum er samlingspunkt for disse aktivitetene.

- Det er sterkt økende fokus på praktisk bruk av egenskapsdata for byggevarer, etablering av Digitalt Veikart for BAE mot 2025 med konkretisering av begrep som ‘Digital Tvilling’ (digitale kopier av bygg og byggevarer), nye digitale arbeidsprosesser gjør at vi må øke vår kapasitet og kompetanse til beste for våre medlemmer,  skriver foreningen på sine nettsider.

De peker på at digitalisering gir grunnlag for nye, verdiskapende tjenester for kunder og partnere. 

- Vi ser at produsentene fremover kan forvente en eskalerende bruk av ulike digitale verktøy hos alle aktører i næringen. Da er det vesentlig at vi har kapasitet til å være med på de initiativ som dukker opp for å sikre at vi som produsenter har grep om egen vareinformasjon innenfor forutsigbare rammer, skriver Byggevareindustrien.

Bård Krogshus leder også BIM Verdinettverk som Byggevareindustrien deltar i. Bedriftsnettverket fokuserer på å løse praktiske, digitale floker og flaskehalser i samspill med kunder og leverandører, bl.a. med støtte fra Innovasjon Norge.