Bygget ikke pent nok

Bygningssjefen Gunnar Odden i Kristiansund vil avslå en søknad fra Arkitektkompaniet om oppføring av leilighetsbygg på tomta til det gamle badet i Kristiansund. Begrunnelsen er at bygget ikke er pent nok, skriver Tidens Krav.

Bygget på tomta over det gamle badet i Kristiansund er for stort og ikke pent nok, mener bygningssjefen i Kristiansund. Bygget er tegnet av arkitekt Sverre Sevaldsen i Arkitektkompaniet. Det er FG-prosjekt og SpareBank1 Nordvest som ønsker å føre opp et bygg i fire etasjer med 19 leiligheter på tomta. Bygningssjefen mener det ikke er tatt tilstrekkelige hensyn til omgivelsene, verken når det gjelder formspråk eller volum, og at bygningen vil bli svært dominerende sett fra kryssområdet mellom Marstrands gate og Langveien. Som hjemmel for avslaget viser bygningssjefen til kommunedelplanen for Kristiansund sentrum og plan- og bygningslovens skjønnhetsparagraf. Arkitektkompaniet søker om å få føre opp bygget over eksisterende parkeringsareal som ble etablert etter at det gamle badet ble revet. Det blir parkeringskjeller i det nye bygget. Bygget søkes oppført i fire etasjer over parkeringskjelleren, hvor 4. etasje er inntrukket. Bruksarealet blir på 1.299 kvadratmeter. Hver leilighet vil få overdekket parkeringsplass på et øvre plan med atkomst fra Helge Barmans gate.