Byggestart for Nordens første miljømerkede hus

Nå er Skanska i gang med å bygge Nordens første svanemerkede hus. Huset bygges i Malmø. For å få lisens til å bygge et svanemerket hus så må Svanens kriterier være oppfylt.

Et svanemerket hus er et hus som skal tilfredsstille krav til miljøvennlige materialer, produksjonsmetode og byggeprosess, og som også skal kunne vise til lavere bokostnader ved for eksempel lavt energiforbruk. Krav til resirkulering skal også tilfredsstilles. Byggestarten i Malmø igangsettes i dag av Ragnar Unge, Adm dir for SIS Miljömärkning i Sverige, som er ansvarlig for administrering av Svanen i Sverige. Sveriges arbeidsminister Mona Sahlin overleverer Svanens sertifikat til Jonas Spangenberg, Adm dir i Skanskas projektutvikling for boliger i Sverige. - Vi ser med stor interesse på prosjektet som nå igangsettes i Sverige, sier Pål Tronstad, adm dir i Skanska Bolig AS i Norge. Miljøfokus har vært viktig for oss lenge. Vårt prosjekt på Pilestedet Park, som nylig fikk Skanska AB sin internasjonale miljøpris, viser at vi i Norge allerede har fokus på miljø, men vi vet også at det er mer å hente. Derfor vil vi følge prosessen i Sverige nøye, og vi ønsker å lære av de erfaringene våre nordiske kolleger nå gjør seg. De første mursteinene i det kommende miljømerkede huset av typen Uniqhus ble lagt ned av arbeidsminister Mona Salin og Englands miljøvernminister Elliot Morley i forbindelse med en EU konferanse i Malmø vedrørende bærekraftig byutviking. - Gjennom å bygge miljømerkede hus håper Skanska å kunne hjelpe huskjøpere i å ta miljøvennlige valg. Svanemerket er således en god løsning for å igangsette miljøarbeidet innen boligutvkling, sier Jonas Spangenberg, Adm dir i Skanskas prosjektutvikling for boliger i Sverige Sverige. - Skanska tar nå teten på utvikingen innen bærekraftig byutvikling for bolig. Det er veldig positivt at en så stor aktør på markedet kan tilby kundene et hus med lave bokostader, et sunt bomiljø og en trygghet i produksjonsmetode og byggeprosess, sier Ragnar Unge, Adm dir SIS Miljömärkning i Sverige. Det miljømerkede huset i Malmø er planlagt ferdigstilt i desember 2005 og skal etter granskning godkjennes av Svanen for å få den velkjente miljømerkingen. Lisensen vil da gjelde alle hus av typen Uniqhus som bygges fremover. Grafisk illustrasjon av det miljømerkede huset og bilder fra innvielsen kan hentes på www.skanska.se Om Svanemerket Svanemerket er det offisielle nordiske miljømerket. I 1989 besluttet Nordisk Ministerråd å innføre en felles, offisiell miljømerking i Norden. Man valgte Svanen som symbol, basert på logoen til Nordisk Råd. Til å begynne med omfattet ordningen Norge, Sverige, Finland og Island. På grunn av ordningens suksess med å utvikle produktkrav, og det gjennomslag ordningen har fått i markedet, besluttet Danmark å bli med i 1997. Se http://www.ecolabel.no