Foto: Kjell Olav Rebne / NorconsultFoto: Kjell Olav Rebne / NorconsultFoto: Kjell Olav Rebne / NorconsultFoto: Kjell Olav Rebne / NorconsultFoto: Kjell Olav Rebne / Norconsult

Byggeskikkspris til Norges høyeste lamelldam

Dam Svartavatnet har vunnet hedersprisen Damkrona for 2016.

I begrunnelsen trekkes frem at damkonstruksjonen har en spennende utforming som pirrer det visuelle inntrykket, skriver Den Norske Damkomiteen (NNCOLD) i en pressemelding fredag.

Dam Svartavatnet

Eier: Bergen kommune

Entreprenør: NCC Construction

Konsulent: Norconsult

Byggeledelse: Erstad & Lekven

Damhøyde: 40 meter

Damlengde: 105 meter

Betongvolum i dam: 30 000 kubikkmeter

Bredde damkrone: 3 meter

Høyeste regulerte vannstand: 393 meter over havet

Magasinvolum: 8,6 millioner kubikkmeter

NNCOLD har delt ut Damkrona siden 2010.

Dam Svartavatnet ligger i Arnavassdraget i Bergen, og inngår i hovedvannforsyningen til kommunen. I 2009 fikk Bergen kommune tillatelse til å heve vannstanden i magasinet med 15 meter. Dette økte muligheten for å magasinere drikkevann bak dammen med seks millioner kubikkmeter, fra 2,7 til 8,6 millioner kubikkmeter.

For å heve magasinet ble det valgt å bygge en 40 meter høy lamelldam med en kronelengde på 105 meter. Lamellene er bygget opp med seks meter brede lamellhoder som er støttet av tre meter brede lameller i bakkant. Mellom lamellene er det bygget en frostvegg som er nedsenket i forhold til lamellene, heter det i meldingen.

Dette er Damkrona-juryens begrunnelse:

«Med en høyde på 40 meter er dam Svartavatnet den desidert høyeste lamelldammen som er byget i Norge. Utførelsen med en senket frostvegg på luftsiden gir dammen et spennende utseende som synligjør den bærende konstruksjonen med lameller. Dammen er buet mot oppstrøms side. Juryen mener at dette er et heldig valg som bidrar til at konstruksjonen får en mykere tilpasning til omkringliggende landskap, samtidig som den buede formen også øker sikkerheten ved anlegget gjennom en hvelvvirkning. Landskapstiltak på nedstrøms side synes å være pent utført slik at terrenginngrep fra byggetiden er lite synlig og vil bidra til en rask tilbakeføring av landskapet.»