Illustrasjon: Statnett.

Bygger verdens lengste sjøkabel

Statnett og National Grid signerer i dag samarbeidsavtale om å bygge verdens lengste undersjøiske strømkabel mellom Storbritannia og Norge.

Samarbeidsavtalen som blir inngått i dag innebærer endelig investeringsbeslutning og prosjektet går dermed inn i byggefasen.

Den 730 kilometer lange sjøkabelen med en kapasitet på 1400 MW blir den første direkte koblingen mellom de to landenes kraftmarkeder.

- Vi er stolte over å være med på dette prosjektet som vil bidra til å forsterke forsyningssikkerheten og legge til rette for verdiskapning i både Norge og Storbritannia. Ikke bare er det et teknisk imponerende prosjekt hvor vi vil sette en ny verdensrekord, det er også et viktig bidrag til økt fornybar kraftproduksjon på begge sider, og dermed en viktig del av fremtidens kraftsystem, sier Auke Lont, konsernsjef i Statnett i en pressemelding.

Total investeringskostnad for prosjektet vil være på 1,5-2 milliarder Euro.

NSN Link eies av norske Statnett og det britiske energiselskapet National Grid, som begge har en andel på 50 %. Mellomlandsforbindelsen vil ha en kapasitet på 1 400 MW og vil gå mellom Kvilldal i Rogaland og Blyth i Storbritannia.