<p>TIDLIG SESONGSTART: – Vi bygger snødeponiet for å lagre snø gjennom sommeren slik at vi kan starte langrennssesongen ekstra tidlig, sier prosjektleder og grunneier Ola Gerhard Sørhuus i Trysilfjell Utmarkslag.</p><p>Trysilfjell Utmarkslag bygger et snødeponi på 30 000 kubikkmeter som skal sørge for ekstra tidlig snø og langrennsløyper.<br></p>Trysilfjell Utmarkslag bygger et snødeponi på 30 000 kubikkmeter som skal sørge for ekstra tidlig snø og langrennsløyper. Bildet er fra annleggsarbeidene ved det nye hytteområdet Trysilfjellet Arena tidligere i vinter.Trysilfjell Utmarkslag bygger et snødeponi på 30 000 kubikkmeter som skal sørge for ekstra tidlig snø og langrennsløyper. Styreformann og grunneier, Ola Gerhard Sørhuus i Trysilfjell Utmarkslag.

Bygger snødeponi for tidlig langrennsstart i Trysil

I Trysil har Trysilfjell Utmarkslag startet bygging av en snøhaug på 30 000 kubikkmeter, som skal sikre langrennsfolket skiløyper så tidlig som mulig.

Prosjektet er et ledd i satsningen Trysil har på langrennsturisme, og snølagringen vil skje i et område nær Trysil Turistsenter, Velkomstsenteret og Radisson Blu Resort Trysil.

– Lagringen foregår gjennom at haugen formes til optimal halvkuleform med så liten overflate som mulig før det legges på et lag med 40 cm kutterflis over hele haugen, sier daglig leder Ole Tangnæs i Trysilfjell Hytter, hvor Trysilfjell Utmarkslag er største eier.

Han opplyser at det tilsammen går med 2000 kubikkmeter kutterflis.

Snøsvinn på 20 prosent
–Det brukes ingen presenning eller vannavvisende sjikt i tillegg til kutterflisen. Den vil ta opp mye av regnvannet i det ytterste sjiktet, slik at mesteparten av vannet vil renne av. Første året forventer vi et snøsvinn på ca 20 prosent, sier Tangnæs.

I de 30 000 kubikkmeterne er det nok snø til å legge seks km med seks meter brede løyper, samt legge snø i skianlegget bak Innbygda Barneskole, Borgbakken. 

Åpning oktober 2015
Langrennsløypene som vil bli åpnet er hele Trysil-Knut Arena samt Ole G-vegen bort til Knertrunden og hele Knertrunden. Åpningen av langrennsløypene er satt til torsdag 29. oktober 2015.

Snølagringsprosjektet gjennomføres på Trysil-Knut Arena på Trysilfjellet Sør, hvor Trysilfjell Utmarkslag i 2014 bygde et snøproduksjonsanlegg dedikert for langrenn.

– Det er dette anlegget som nå blir brukt til å produsere mesteparten av snøen til haugen. Anlegget hadde en kostnad på fire millioner kroner og består av tre kanoner, blant annet TF10 fra Technoalpin som er en av verdens mest effektive snøkanoner, avslutter Tangnæs.

Kartet viser plassering av snødeponi i Trysil.