Bygger parkeringshus og gjenvinningsstasjon

Veidekke Entreprenør AS har inngått kontrakt med Bergen Havnevesen på bygging av et nytt parkeringshus på Bergen Havn. Videre er det inngått kontrakt med BIR Privat AS på bygging av ny gjenvinningsstasjon på Espehaugen. Samlet kontraktssum er 53,3 mill. kroner ekskl. mva.

Havnevesenet i Bergen skal bygge nytt parkeringshus i Jekteviken ved Bergen Havn. Bygget skal ligge i tilknytning til den nye hurtigruteterminalen. Det skal tilrettelegges for ca. 270 parkeringsplasser samt noe kontorer og lagerlokaler. Bygget er på ca. 7200 m2 og skal stort sett oppføres i elementer med tegl fasader. Arbeidene utføres som en totalentreprise kontrakt med ferdigstillelse til sommerferien 2006. Arbeidene er igangsatt. Kontraktssum for arbeidene er kr. 28,7 mill ekskl. mva. BIR Privat AS skal bygge en ny gjenvinningsstasjon på Espehaugen i Fana. Arbeidene består i å tilrettelegge et område på ca. 18 mål med veger og plasser samt oppføring av et administrasjonsbygg og et lagerbygg. Arbeidene skal utføres i hovedentreprise og skal ferdigstilles til sommerferien 2006. Arbeidene er igangsatt. Kontraktssum for arbeidene er kr. 24,6 mill ekskl. mva.