Illustrasjon: Nordic Office of Architecture

Bygger nytt energieffektivt energianlegg på Gardermoen

Gardermoen Campus på Jessheim får et moderne energianlegg som blant annet skal forsyne det nye LHL sykehuset med miljøriktig varme og kjøling, etter en ny etableringsavtale mellom utbyggerselskapet Gardermoen Campus Utvikling og fjernvarmeselskapet Oslofjord Varme.

Det skriver Gardermoen Campus i en pressemelding mandag.

Eiendomsutviklingsselskapene Hemfosa samfunnsbygg og Aspelin Ramm står bak utbyggingsselskapet.

– Byggene vi utvikler skal bruke så lite energi som råd er, og den energien som allikevel kreves skal komme fra så bærekraftige kilder som mulig, uttaler Isak Oksvold på vegne av Gardermoen Campus Utvikling.

Varmen fra anlegget vil, ifølge pressemeldingen, produseres fra varmepumper som vil bruke grunnvannsmagasinet under Gardermoen som energikilde. Det etableres en egen CO2-varmepumpe for forsyning av varmtvann. Kjøling vil i stor grad dekkes ved å bruke grunnvannet direkte.

Nørstebø estimerer at den totale energibesparelsen fra første utbyggingstrinn vil tilsvare forbruket til om lag 300-400 leiligheter.

–I LHL-sykehuset planlegges varmeanlegget for en lav temperatur på det vannbårne anlegget. Dette spiller godt sammen med en varmepumpebasert forsyning. Samtidig skal sykehusutstyr kjøles direkte med kjølevann så langt det lar seg gjøre, og varmen tilbakeføres til energianlegget for gjenvinning, sier Isak Oksvold i Gardermoen Campus Utvikling.

Det nye sykehuset for LHL-klinikkene skal oppføres i energiklasse A. Enova har støttet prosjektet med omtrent 30 millioner kroner, og har også gått inn med omtrent 3,4 millioner kroner til energianlegget, heter det i pressemeldingen.