Bygger ny nordlysstasjon på Svalbard

Nordlysforskningen på Svalbard får stødigere bein å stå på etter at regjeringen har sagt ja til å bygge en ny stasjon for nordlysforskning utenfor Longyearbyen.

Den 27 år gamle stasjonen for optiske nordlysobservasjoner i Adventsdalen er både trangbodd og utsatt for stadig mer lysforurensning fra Longyearbyen. Alternativet til å flytte stasjonen inn i et nybygg ville vært å fase ut den optiske nordlysforskningen på Svalbard. Vi trenger ikke ytterligere argumenter enn å se på dagens trange stasjon for å begrunne hvorfor nordlysstasjonen bør få nye og mer tidsmessige lokaler, sa statssekretær Bjørn Haugstad (H) i Utdannings- og forskningsdepartementet under et besøk på stasjonen tirsdag. Internasjonal Han understreker at den nye stasjonen er en del av regjeringens politikk for å videreutvikle Svalbard som internasjonal forskningsplattform. Bare 0,3 prosent av verdens forskning foregår i Norge. Vi blir en mygg i den internasjonale forskningsverdenen. Men på den type forskning vi ser her som bare kan foregå på Svalbard er vi en stormakt, sier Haugstad. Dagsnordlys Den viktigste drivkraften for å etablere nordlysobservartoriet i Adventsdalen var å studere dagsnordlys som bare kan observeres så langt nord i og med at solen går under horisonten i mørketida. De ladde partiklene som inngår i dagslysnordlyset kommer direkte fra sola i motsetning til partiklene i nordlyset som kan observeres på kveldshimmelen. Etter hvert har anlegget blitt en viktig instrument for å drive basal grunnforskning i atmosfæren. Stasjonen er et viktig forskningsinstrument som vi også bruker i undervisningene, sier Lasse Lønnum som er direktør for Universitetssenteret på Svalbard (UNIDS) som driver stasjonen. Tredoblet areal Den nye stasjonen skal etter planen stå ferdig neste høst, og vil koste 22 millioner kroner. Den nye stasjonen vil få et arealsom er tre ganger så stort som i dag, Stasjonen blir plassert i nærheten av Eiscat-stasjonen (European Incoherent Scatter Assosiation) på Breinosa som driver radarbasert nordlysforskning. Samkjøring Nærheten til det internasjonale Eiscat-miljøet er den andre store gevinsten ved å bygge ny stasjon.. Vi får nå en helt annen mulighet til å samkjøre forskningen mellom optiske observasjoner fra nordlysstasjonen og våre radarobservasjoner, sier Eiscat-forsker Anne Strømme.