Illustrasjon: Longva arkitekter

Bygger ny miljøstasjon i Longyearbyen

Longyearbyen lokalstyre har utlyst konkurranse for bygging av en ny miljøstasjon på Hotellneset i Longyearbyen.

Prosjektet skal gjennomføres som en generalentreprise; anbudsdokumentene ble lastet opp på Doffin rett før påske, opplyser Longyearbyen lokalstyre i en pressemelding.

Den nye miljøstasjonen skal erstatte dagens avfallsanlegg som er utdatert i forhold til teknisk standard og mottakskapasitet.

- Bygget er på cirka 3.400 kvadratmeter grunnflate, og bygges på et stort frysefundament, dette er for å unngå setningsskader og ha kontroll på temperaturen i bakken, sier Kjersti Olsen Ingerø som er prosjekteier og teknisk sjef i Longyearbyen lokalstyre i meldingen.

Selve bygget skal produseres med tradisjonelle materialer som et vanlig industribyggbygg på fastlandet.

- Tilbyderne må være oppmerksomme på de særegne forhold som gjelder i Longyearbyen og på Svalbard for øvrig, understreker Ingerø.

- Det er en krevende logistikk, hvor alt av stort og smått må opp med transport fra fastlandet. Byggetomten ligger i innflyvingssonen til Svalbard lufthavn og det er krevende vind- og værforhold må hensyntas. For øvrig er det 4 måneder med total mørke og 4 måneder med konstant dagslys hele døgnet. Og som en liten kuriositet kan vi opplyse også at entreprenør må ivareta isbjørnfaren i området, det har vært flere bjørner i området denne vintersesongen, så faren er absolutt til stede, legger hun til.