Bygger modul-fabrikk i Riga

Heimdal Gruppen skal sammen med Trondheim og Omegn Boligbyggelag (TOBB) bygger en ny fabrikk for produksjon av husmoduler i Latvia.

Etter at Heimdal allerede har brukt om lag 100 millioner på å etablere en norsk modulfabrikk som så ble nedlagt, skal de to trønderaktørene nå investere 110 millioner på sitt nye fabrikk-prosjekt i Riga. Mangel på arbeidskraft, kamp om ledig entreprenørkapasitet og stigende priser i Norge gjør at timingen for denne investeringen ikke kunne vært bedre, sier adm. direktør Steinar Munkhaugen i Heimdal Gruppen til avisen Dagens Næringsliv. I tillegg kommer latviske lønninger som igjen bidrar til å krympe byggeprisene med mellom 1000 og 5000 kroner per kvadratmeter. Det nye selskapet har fått navnet Heimdal Byggsystem International as som stiftes med 37,5 millioner kroner i aksjekapital. TOBB skal eie 12,5 prosent av selskapet. Resten kontrolleres av brødrene Nils og Steinar Munkhaugen gjennom selskapene Heimdal Byggsystem as og Munken Eiendom as. Fabrikken som vil få egen kai i en isfri havn, vil ventelig stå ferdig om ett år. Neste år planlegges det for en produksjon på 10-15000 kvadratmeter moduler. Første leveransen kan gå til et boligprosjekt på Utleir i Trondheim.