Bygger kraftverk med CO2-rensing

Svenske Vattenfall skal bygge et pilotanlegg for å utvikle renseteknologi for CO2 i Tyskland. Anlegget skal være kullfyrt på 30 MW. Sintef er sentral i teknologiutviklingen, skriver Teknisk Ukeblad.

Den svenske energikjempen produserer årlig 200 TWh elektrisk kraft og rundt 37 TWh i varme. Årlig utslipp av CO2 er rundt 80 millioner tonn. Til sammenlikning er det samlede norske utslippet på ca 55 millioner tonn. Vattenfall innser at CO2-utslippene til atmiosfæren må reduseres, samtidig som de mener at det innen overskuelig fremtid ikke finnes noen erstatning for fossile brensler, og da særlig kull. Å utvikle effektiv renseteknologi og finne en sikker metode for deponering av CO2 fra kullkraftverk, vil bidra til å redusere evevntuelt fjerne utslippene i fremtiden. Mer: http://www.tu.no/nyheter/energi/article43519.ece Flere nyheter om energi: www.energisk.no