E39 mellom Kartheikrysset og Rigekrysset utvides nå med kollektivfelt i begge retninger. Foto: Statens vegvesen

Bygger kollektivfelt på E39

Langs E39 mellom Kartheikrysset og Rigekrysset i Kristiansand har det de siste ukene vært oppstart på byggearbeider for å utvide veien med kollektivfelt i begge retninger.

Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding onsdag.

I tillegg bygges det, ifølge pressemeldingen, bedre gang- og sykkelvei. Arbeidet utføres av Repstad anlegg for Vegvesenet.

Rune Galteland fra Statens vegvesen, Helge Repstad og Kåre Aasen fra Repstad anlegg har ansvaret for at strekningen Kartheikrysset-Rigekrysset nå får kollektivfelt i begge retninger og bedre gang og sykkelvei. Foto: Statens vegvesen

– Etter en periode med forberedende arbeider har Repstad anlegg nå arbeider nærmest på hele anleggsområdet, sier byggeleder Rune Galteland i Statens vegvesen.

– Trafikanter har nok allerede merket seg trafikkomleggingen. Den har forresten gått veldig bra, og jeg oppfordrer bilistene til å fortsette å ta hensyn. Repstad melder dessverre at de har hatt noen utfordringer med syklistene som holder stor fart ned gang- og sykkelveien langs E39. Dette kan medføre farlige situasjoner, og jeg oppfordrer syklister til å ta hensyn til både seg selv og arbeiderne, sier Galteland.

Omlegging av lokalvei

I tillegg til arbeidene langs E39, jobbes det, ifølge meldingen, for fullt inne på tomta til Tine Meierier med omlegging av den kommunale Fjellroveien. Nå stenges muligheten for utkjøring på E39 fra denne veien, skriver Vegvesenet. Galteland framhever at både entreprenør og Tine har vært samarbeidsvillige for å få den daglige driften av både meieri og veibygging til å fungere.

– Repstad har hatt et godt grep om oppstarten av anlegget. Det er et relativt komplekst prosjekt med mange utfordringer knyttet til trafikkavvikling og eksisterende infrastruktur som kabler og ledninger i bakken fra før. Entreprenøren har vært løsningsorientert nå i oppstarten når uavklarte og uforutsette ting dukker opp, forklarer Galteland.

Ulemper for beboere

– Anleggsperioden vil dessverre medføre en del ulemper for beboere i nærområdet, advarer Galteland.

– Det kan dreie seg om støy, midlertidige omlegginger osv. Statens vegvesen vil sammen med Repstad gjennomføre prosjektet så trygt og effektivt som mulig, avslutter han.

Både øst og vest for det prosjektet som bygges nå, legges det nå ut reguleringsplaner for ny E39.

Gartnerløkka – Meieriet går fra utløpet av Baneheitunnelen til Tines bygg ved Kartheikrysset. Mellom Rigekrysset og Breimyr planlegges det også firefelts E39. Begge steder utvides også gang- og sykkelveiene, heter det i pressemeldingen.