Illustrasjonsfoto: NTNU

Bygger HMS inn i alle studietrinn

NTNU justerer bygg- og miljøteknikkstudiet ved universitetet, og legger inn HMS-tankegangen som en rød tråd gjennom hele studiet.

Høstens bygg- og miljøteknikkstudenter ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) går til en revidert og oppdatert studieprogram, lagt om for å gi studentene en bedre start på studietog for å utstyre dem med de verktøy dagens marked krever.

– Vi har både satt opp fagene i en ny, mer logisk rekkefølge, og vi har oppdatert innholdet, sier studieprogramleder for bygg- og miljøteknikkstudiet, Tore Hoven, til Byggeindustrien, og legger til at studieledelsen er svært så fornøyde med engasjementet både hos studentene og byggenæringen.

Hoven beskriver i et skriv fra NTNU studieprogrammet i detalj, og nevner endringer i den grunnleggende BM-strengen, i kurs for bygningsmaterialer, vann og miljø, infrastruktur og prosjektering.

Starter til høsten

Overfor Byggeindustrien kan Hoven også fortelle om en omfattende gjennomgang av hele bygg- og miljøteknikkstudiet, med endringer som vil berøre alt fra de mest grunnleggende kursene til masteroppgaven i slutten av studieløpet.

– Vi gjennomfører endringene fra og med høsten, så alle nye studenter vil merke det.

En av de store endringene i det oppdaterte bygg- og miljøteknikkstudiet er introduksjonen av HMS som et gjennomgående element i utdanningen. Hoven forteller at selv om HMS har vært drøftet i flere enkeltkurs, har byggfagene ligget etter studieløp som, for eksempel retter seg mot petroleumsbransjen, i å inkludere HMS i hele løpet.

– En systematisk HMS-fokus har vært veldig etterspurt av bransjen. Vi utdanner 270 studenter i året til byggenæringen, og kompetansen de har med seg på HMS da er helt avgjørende. NTNU har skrevet under på byggenæringens HMS-charter, og HMS vil nå gå som en rød trå gjennom hele bygg- og miljøteknikkstudiet, sier Hoven.

Bedre start

Ønsket er, ifølge studieprogramlederen, at HMS-tankegangen skal inn som en ryggmargsfølelse hos NTNUs byggstudenter.

I pressemeldingen fra universitetet skriver Hoven at overhalingen av studieprogrammet er tenkt å gi studentene en bedre start på studiet.

– Vi gjennomfører endringene for å oppnå en bedre sammenheng og progresjon i bygg- og miljøstudiets første del. Med flyttingen av emner starter vi med tema de fleste studentene har ett klart forhold til. Vi ønsker at undervisningen skal engasjere, utfordre og inspirere. Kombinasjonen av undervisningsformer er valgt for å gi best mulig læringsutbytte, skriver han i pressemeldingen.

HMS og BIM

Daglig leder Lillian Fjerdingen i Næringslivsringen, organisasjonen som knytter studenter, universitet og næringsliv sammen ved NTNUs bygg- og miljøteknikkstudium, forteller at de er godt fornøyde med utviklingsprosessen rundt studieprogrammet.

– Dette er i tråd med de ønsker som har kommet til uttrykk i næringen, og de som har hatt anledning til å uttale seg, har det blitt positivt mottatt. Det er viktig å nevne at også studentene har vært representert i utbedringsarbeidet, sier hun til Byggeindustrien.

I Næringslivsringens første nyhetsbrev for året, skriver de at endringene på studieprogrammet er gjort i tett samarbeid med både studenter og med næringslivsringen, og på bakgrunn av en grundig evaluering av behovene for bygg- og anleggsfaget.

– Nå implementerer vi endringene som er et resultat av evalueringen, BIM for bygg og infrastruktur og HMS skal integreres i aktuelle fag. Vi endrer noe på de grunnleggende BM-emnene og vi gjennomfører forbedring av en del bygg- og anleggsfag og vi åpner før større valgmuligheter fra 3.årskurs. Dette er helt i tråd med bygge- og anleggsnærings og studentenes ønsker, heter det.