Bygger gasskraftverk på Kårstø

Styret i Naturkraft AS besluttet fredag å realisere byggingen av et gasskraftverk på Kårstø i Tysvær kommune i Rogaland.

Statkraft AS og Norsk Hydro ASA er eiere av hver sin halvdel av Naturkraft, og de har lenge signalisert at gasskraftplanene ville bli realisert. Fredag ble den endelige beslutningen fattet. Ifølge Hydro vil gasskraftverket få den mest moderne teknologi som er tilgjengelig og vil som det første gasskraftverket i sitt slag i Europa bli bygd med renseanlegg for NOx-utslipp. Gasskraftverket skal tilrettelegges for eventuell senere installasjon av teknologi for håndtering av CO2, dersom slik teknologi blir teknisk og økonomisk gjennomførbar. De samlede investeringer er anslått til vel 2 milliarder kroner. Gasskraftverket skal etter planen starte elektrisitetsproduksjon høsten 2007.