Bygger boliger ved Voldsløkka

Skanska bolig har i dag underskrevet en avtale om utbygging av 250 leiligheter ved Voldsløkka i Oslo.

Skanska Bolig AS og Heidenreich Eiendom AS har i dag undertegnet en avtale som sikrer Skanska Bolig AS utbyggningsrettighetene for 250 nye boliger på den nåværende Heidenreich eiendommen i Uelands gate 85 ved Voldsløkka. Skanska Bolig AS er svært fornøyd med avtalen og anser denne eiendommen for å være en av de beste utviklingseiendommene til bolig i denne delen av byen sentrumsnært, med hele Voldsløkka som nabo. - Med vårt kjøp av Uelands gate 85 kan vi i Skanska Bolig tilby våre kunder et nytt sentrumsnært boligområde med flott beliggenhet, gode solforhold og store grønne områder som nærmeste nabo, sier Pål Tronstad, adm. direktør i Skanska Bolig. - Basert på kundenes behov skal vi her tilby boliger til et bredt spekter av kjøpegrupper. Investeringen er et ledd i vår strategi for å være en ledende tilbyder av nye hjem til folk flest. Dette blir et nytt boligprosjekt fra Skanska Bolig hvor det skal bli godt å bo for våre kunder, avslutter Pål Tronstad. Eiendommen er i dag regulert til industri. Skanska Bolig AS vil i henhold til retningslinjer nedfelt i konsekvensutredningen for området, utarbeidet av Oslo Kommune, umiddelbart starte arbeidet med omregulering til bolig. Skanska Bolig antar at dette arbeidet vil ta 2 til 3 år. De er i dag store planer for ombygging og revitalisering for store deler av randsonen på sydsiden av Voldsløkka. Blant annet med planer om ny skole og flere omreguleringer fra nåværende bruk til bolig. Skanska Bolig sitt nye boligprosjekt ved Voldsløkka blir liggende på tomten der Heidenreich AS og andre brukere har sin virksomhet i dag. Heidenreich Eiendom AS har imidlertid inngått avtale med Skanska Bolig om tilbakeleie av eiendommen over en 3 års periode. - Vi er fornøyd med at det ble Skanska Bolig som endte opp som kjøper av eiendommen, og gleder oss til å se hvordan området kan gi mange familier gode boliger i et egnet miljø. Vi har inngått en tilbakeleieavtale og vil fortsette vår virksomhet i Uelands gate i de nærmeste årene, sier Sverre Heidenreich, adm. direktør i Heidenreich konsernet.