Lillebyleiligheten har vært svært populært blant boligkjøperne, forteller Ragnar Husby hos Heimdal Bolig.

Bygger 3.000 boliger på gamle industritomter

I Lillebyleiligheten er nesten samtlige boliger blitt solgt allerede før byggestart. Prosjektet er dog bare en liten del av transformasjonen av de gamle industriområdene på Lilleby og Lade i Trondheim.

Lilleby

Lilleby er en bydel øst i Trondheim, like sør for Lade. Området var tidligere brukt av Lilleby Smelteverk, som drev på stedet fra 1927 til nedleggelsen i 2002. I dag er det Heimdal Bolig, TOBB, Veidekke Eiendom og Koteng Eiendom som bygger ut området.

I Trondheim bygger man i dag for en årlig befolkningsvekst på opptil 3.000 mennesker. De tradisjonelle industriområdene Lilleby og Lade transformeres nå for å imøtegå den store boligetterspørselen i trønderhovedstaden.

På Lilleby er entreprenør Consto Trøndelag i full sving med å bygge seks blokker og parkerings-kjeller til omtrent 420 millioner kroner med merverdiavgift. De igangsatte blokkene er tilnærmet utsolgt. De siste to blokkene, med 94 leiligheter, legges straks ut for salg.

– Det er et spennende prosjekt å jobbe på, med utfordrende grunnforhold og utfordrende fremdrift, men det er veldig gledelig at prosjektet er så populært blant boligkjøperne, sier prosjektleder i Consto Trøndelag, Ove Bremseth.

Boligsalg for over milliarden

Lillebyleiligheten er et prosjekt i regi av boligutvikler Heimdal Bolig og TOBB gjennom selskapet Ladalen, med 75-25 prosents eierandel. 230 leiligheter er så langt solgt på prosjektet. Totalt salgsvolum i Lillebyleiligheten utgjør omtrent 1,1 milliard kroner.

Lilleby bygges ut av flere utviklere. Heimdal Bolig, TOBB, Koteng Bolig og Veidekke Eiendom planlegger til sammen å bygge rundt 1.500 nye boliger i det gamle industriområdet frem mot 2025. På Lade, noen hundre meter unna Lilleby, bygges omtrent det samme antallet boliger i løpet av samme tiårsperiode.

– Det er stor aktivitet i Trondheim for tiden, og spesielt på bolig. Parallelt med dette bygger vi boligprosjektet Eliløkken Sjøsiden, og vi ble nettopp ferdige med Buvik skole, sier Bremseth.

Han understreker at det ikke bare har vært enkelt å bygge ut på den gamle industritomten, og den forurensede grunnen har bydd på en del utfordringer med tanke på deponering, men at samarbeidet med byggherre har vært godt, og at entreprenøren er godt fornøyd med prosjektet.

Rives ut av hyllene

Heimdal Boligs prosjektleder for Lillebyleiligheten, Ragnar Husby, forteller at boligutviklerne i Trondheim nå har sin fulle hyre med å bringe nye boliger til et sultent marked.

– Vi mangler faktisk varer i hyllene nå. Sentrumsnære, kompakte leiligheter med riktig pris, som de vi har her i Lillebyleiligheten, selges ut umiddelbart, forteller Husby.

– Nå transformeres hele området. Fra industri og næring går vi nå til et urbant, bynært og grønt boområde med store parkdrag, uten bakkeparkering og gjennomgangstrafikk, summerer han.

Det er altså store ting i gjære på lille Lilleby.

Prosjektleder i Consto Trøndelag, Ove Bremseth, kan fortelle om rask boligbygging på Lilleby i Trondheim.