Byggeprosjektet nye Fosen videregående

Arbeidsgruppa med representanter fra Bjugn kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune møttes på Byåsen videregående skole i forrige uke. Hensikten var i første rekke å planlegge videre framdrift i prosjektet, men også å få innblikk i løsningene som er valgt på Byåsen.

Arbeidsgruppa for Fosen videregående skole består av Ingmar Askeland, prosjektleder, Asbjørn Sandberg, bygg- og eiendomssjef, og Arnt-Ivar Kverndal, regionaldirektør, fra fylkesadministrasjonen. Bjugn kommune er representert med rektor Geir Ulset og Arnfinn Astad, ordfører, Tor Langvold, rådmann, og Jostein Stjern, daglig leder i Fosen KF. Framdrift Arbeidsgruppa diskuterte både arealfordelingen mellom Bjugn kommune og STFK, entrepriseform og hvordan skoledriften skal håndteres i byggeperioden. Arealfordelingen mellom de to aktørene er det nå enighet om. Det totale bruttoarealet er på 10.024 kvm som inkluderer idrettsgarderober og garasje. Bjugn kommune sin andel utgjør 1195 kvm. I valg av entrepriseform har det vært viktig å legge til rette for å involvere Fosen entreprenører. Anbudsforespørselen går derfor ut som delentrepriser med forespørsel om eventuell hovedentrepriseansvar. Geir Ulset la fram en foreløpig plan for skoledrift i byggeperioden. Denne går i korthet ut på å bruke lokalitetene på Brekstad. Noen mindre utbedringer og tilpasninger må gjøres. MDD og ID vil bruke internatene i Botngård. Oddvar Djupedal engasjeres som byggeleder i 100% stilling fra 01.01.2005 til og med 31.12.2006.