Byggenæringens miljøsekretariat er i gang

Grunnlaget er nå lagt for Byggenæringens miljøsekretariat. Dette er et fem års samarbeid mellom næringens organisasjoner BNL, NPA, RIF og TELFO og myndighetene representert ved BE, Husbanken, KRD og Statsbygg.

Sivilingeniør Ingunn Marton, som nå er miljøleder i Forsvarsbygg Utvikling, tiltrer som daglig leder fra 1. august, med adresse Esendropsgt 3. RIF-administrasjonens Tom Rellsve er leder for styret, som har representanter for de involverte organisasjoner og myndigheter. Sekretariatet skal først og fremst drive informasjonsformidling for å utbre og videreutvikle beste praksis innen energi- og miljøforhold. Som ledd i dette, vil det bli opprettet et nettsted, men det vil også bli lagt opp til fysiske samlinger av interesserte.Sekretariatet skal også bidra til dialog mellom næringen og myndighetene om rammevilkår innen energi- og miljøforhold. Sekretariatet er basert på spleiselag mellom næringen, som skal levere arbeidsinnsats, og myndighetene som både stiller med penger (1,5 millioner kroner årlig) og arbeidsinnsats. I sekretariatets arbeid vil det bli lagt opp til å involvere ulike nettverk og andre interessenter innen området. Sekretariatet har i utgangspunktet ikke særlig midler til honorert ekstern bistand, men er likevel interessert i kontakt med ressursmiljøer med forslag til tiltak som kan bidra til å styrke næringens kompetanse og praksis innen energi- og miljøforhold.