Byggenæringen omsatte for 181 milliarder

Foreløpige tall viser at foretak med bygg og anlegg som hovednæring omsatte for 181,2 milliarder kroner i 2004, en økning på 10,3 prosent sammenlignet med 2003, melder SSB.

Foretakenes sysselsetting steg med 4,8 prosent i samme periode. Omsetningen økte i alle næringshovedgrupper innenfor bygg og anlegg. Størst var økningen i næringshovedgruppen grunnarbeid med 18,4 prosent. Det var totalt 37 055 foretak med bygg og anlegg som hovednæring i 2004 en økning på 544 foretak, eller 1,5 prosent fra 2003. Disse foretakene sysselsatte 149 201 personer, en økning på 4,8 prosent sammenlignet med 2003. Strukturstatistikk, foreløpige tall, publiseres bare på foretaksnivå og på tresiffer næringsnivå. Tallene for foretak vil som regel vise andre verdier enn tallene for bedrifter. Årsaken er at foretak som er registrert med hovedaktivitet i en næring kan ha bedrifter med virksomhet i andre næringer. Datagrunnlaget er ikke like grundig revidert som det vil være ved publisering av endelige tall i mai 2006.