Byggenæringen med store forventninger til budsjettfremleggelsen - blir næringen skuffet?

Onsdag legger regjeringen Solberg frem sitt forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2021. Byggenæringen forventer at de, som landets største fastlandsnæring, skal få de bevilgninger som trengs for å holde hjulene i gang, men spørsmålet er om regjeringen stiller opp med det som er nødvendig i denne krevende tiden vi nå er inne i.

Koronapandemien gjør at både vi i Norge og resten av verden er i en mer eller mindre fast unntakstilstand. Det gjør budsjettarbeidet for en rekke virksomheter krevende, og det å sette opp et statsbudsjett i en tid som dette er opplagt også en vanskelig øvelse. Derfor er det mange som er meget spente på hva finansminister Jan Tore Sanner har med seg til Stortinget onsdag.

Det er kommet en rekke lekkasjer allerede. Blant annet skal det være forslag om å bruke 32 milliarder kroner til jernbane, to milliarder til karbonfangst og -lagring s amt store summer til ulike koronatiltak. Det store spørsmålet for anleggsbransjen er hvor mye som tilgodeses innen veisektoren. Her er behovet stort, og det begynner å bli bra kapasitet ute i markedet, ikke minst blant de små og mellomstore aktørene. En rekke prosjekter står på vent, og trenger et statlig grønt lys og penger. Men vil de som håper på fortsatt gode overføringer til denne sektoren bli fornøyde?

Byggenæringen trenger at en rekke nye offentlige prosjekter blir realisert i 2021. Næringens aktører har klart å holde en god aktivitet gjennom eksiterende ordrereserver, men dette er reserver som hele tiden må fylles på med nye prosjekter. I den krevende tiden vi nå er inne i er de offentlige investeringene viktigere enn noen gang. Dette gjelder både til vedlikehold og rehabilitering, men det er også avgjørende at de mange planlagt prosjekter nå faktisk kommer, og at det settes av penger både til videre panglegging og utbygging.

Det vil selvsagt også komme private investeringer i tiden fremover, men volumet innen denne delen av næringen er nå mer usikkert enn på lenge. Derfor er det ekstremt viktig at staten stiller opp med prosjekter for å holde hjulene i gang. Byggenæringen er en enorm verdiskaper og sysselsetter i mange tusen virksomheter over hele landet. Om næringen skulle oppleve en ordretørke får dette konsekvenser som går langt utover næringen selv. Derfor trenger byggenæringen nå at verdiskapningen fortsetter slik at den høye sysselsettingen kan opprettholdes. Byggenæringen trenger oppdrag. Forhåpentligvis unngår den å bli skuffet onsdag formiddag.

I motsetning til de fleste år regjeringen Solberg har styrt landet, må man nå jobbe ekstra hardt for å få gjennomslag for budsjettet i Stortinget. Med Frp i en angrepsposisjon får Solberg og co lite gratis i årets budsjettforhandlinger. Det kan dermed bli relativt store endringer fra forslaget som legges frem onsdag til budsjettet som blir endelig vedtatt. De aller største summene ligger noenlunde fast, men det er likevel mange milliarder som skal finne sin plass. Så får vi se hvor stort budsjettet i år faktisk blir, hvordan det innrettes og hvor mye man ønsker å ta fra oljefondet. Tiden vi nå er inne i er ekstraordinær og krever ekstraordinære løsninger. Og om Stortinget ikke er fornøyd, vil det kunne bli store justeringer.