Torill Bentsen og Lars Erik Flygel i NESO ønsker den nordnorske bygg- og anleggsbransjen velkommen til Harstad i helga. Foto: NESO

Byggenæringen i nord inntar Harstad

Skal du i gang med å bygge noe? Fra 30. oktober til 2. november samles den nordnorske bygg- og anleggsbransjen i Harstad.

Når nærmere halvparten av de 106 medlemsbedriftene i Nordnorske Entreprenørers Service- Organisasjon SA (NESO) møtes til høstmøte i Harstad, er det ikke for å bygge hus eller prosjektere, men for å dele erfaringer og kompetanse. Slik vil de levere enda bedre tjenester til markedet. På programmet står fagkonferanse i Nordic Hall, guidet tur til attraksjoner og byggeplass, partnerprogram og festmiddag.

Innkjøpssjef i NESO, Lars-Erik Flygel, mener det er viktig at de klarer å samle en så betydelig del av bransjen til sine medlemsmøter.

– Det er viktig for bygg- og anleggsbransjen i nord å ha en felles møteplass for kompetanseutvikling og fokus på aktuelle saker. Møtene er med på å befeste en stor bransje i vekst, ikke minst for ungdommer som ønsker seg spennende og trygge yrkesvalg.

Fremtiden i bygg- og anleggsbransjen

På talerlisten under konferansen står blant annet representanter fra Statsbygg og Avinor som informerer om kommende prosjekter i nord, og statssekretær Per Willy Amundsen som foredrar om forenkling av Plan- og bygningsloven, samt kommunereformen.

Seriøsitet og etikk på agendaen

Bransjen sliter med sitt omdømme som følge av mange useriøse aktører, sosial dumping, feil og mangler, mange personskader med mer. NESO tar disse utfordringene på alvor, og på høstmøtet innleder Knut Wilhelmsen, representant fra et nasjonalt utvalg for etikk og samfunnsansvar , til debatt om seriøsitet og etikk i bransjen.

Festmiddag i Harstads storstue

Konferansen holdes i hovedsak på Rica Hotell Harstad, og avsluttes med motivasjonsforedrag fra Lars Monsen. Det hele toppes på lørdags kveld hvor rundt 220 personer fra bransjen møtes til festmiddag i Harstads storstue Nordic Hall, med underholdning fra Wallmans Salonger.