Byggenæringen dobbelt så stor

Byggenæringen i Norge er langt større og viktigere enn det tidligere undersøkelser har vist. I følge BI-professor Torger Reve er den dobbelt å stor som tidligere oversikter.

Forskere ved Handelshøyskolen BI har kommet til at byggenæringen har en årslig omsetning på minst 500 milliarder kroner og en verdiskapning på 150 milliarder kroner.

I følge forskerne er hver tredje bedrift i Norge tilhørende byggenæringen.

Reve mener at selv de nye tallene kan være undervurdert.

For vår del er dette en bekreftelse på våre påstander om at byggenæringen er en av våre viktigste, om ikke viktigste næring. Det er derfor på tide at politikerne og myndighetene også får øynene opp for dette faktum.

Den nye rapporten legges frem på Bygg Reis Deg. Håpet er at innholdet i denne rapporten også blir lest av våre beslutningstakere.