Byggeledere veg- og tunnelanlegg i Bodø og Saltdal

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 6500 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

FirmaStatens vegvesen Region nord
FylkeNordland
StedBodø, Saltdal
Søknadsfrist09.11.2014

Statens vegvesen Region nord har store utbyggingsprosjekt som skal bygges i de kommende årene og søker derfor etter byggeledere til å lede oppfølgingen av veg- og tunnelentrepriser på følgende prosjekt:

E6 Sørelva - Borkamo og rv. 77 Tjernfjellet

Det er bevilget anleggsmidler til rv. 77 Tjernfjellet i Saltdal kommune. Prosjektet omfatter en tunnel på 3,3 km og 1 km veg i dagen, inkludert tiltak på E6. Reguleringsplan for ca. 5 km av E6 sørover mot Saltfjellet er under utarbeidelse for å kunne deponere/utnytte masseoverskudd fra tunnelen. Arbeid utenfor tunnel vil i stor grad foregå nært inntil og på eksisterende rv. 77/E6. Det er ingen bebyggelse nært anleggsområdet. Statens vegvesen vil etablere anleggskontor nær anleggsområdet for nødvendig oppfølging på byggeplassen.

Mer informasjon om prosjektet: http://www.vegvesen.no/Riksveg/tjernfjellet

Bypakke Bodø er et av regionens store utbyggingsprosjekt som vi skal utføre i samarbeid med Bodø kommune og Nordland fylkeskommune. I prosjektet inngår ny rv. 80 fra Hunstadmoen til Thallekrysset. Delprosjektet omfatter 5,5 km ny firefelts riksveg, inkludert 2,8 km toløps tunnel fra Hunstadmoen til Bodøelv og seks kryssområder. Prosjektet er komplekst med trafikkavvikling gjennom anleggsområdet, mange naboer tett på anlegget, trange byggegroper, tunnel, konstruksjoner og dype grøftetraseer. Les mer på: http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/bypakkebodo. Vi søker nå etter byggeleder for dagentreprisen på rv. 80 Bodøelv – Thallekrysset.

Dine sentrale arbeidsoppgaver som byggeleder vil være byggeledelse og oppfølging av kontrakt mot entreprenør. Du følger opp kvalitet, økonomi, framdrift og HMS og koordinerer arbeidet med andre entrepriser i prosjektet, faggrupper og etater. I det daglige leder du arbeidet for kontrollingeniørene og har ansvar for byggemøter.

Hvem er vi: Begge prosjektene er en del av prosjektavdelingen i Statens vegvesen Region nord og sammen med andre prosjekt er vi tilsammen over 20 medarbeidere samlet på Stormyra i Bodø. Vi kan tilby jobb i et godt og faglig arbeidsmiljø, som er stolt over å være med på spennende og viktige prosjekt. Vi kan love utfordrende og krevende arbeidsoppgaver knyttet til tunneldriving og vegbygging i tettbygde områder. Arbeidssted er Bodø- en by rik på kulturliv og naturopplevelser. For byggeleder på Tjernfjelltunnelen vil anleggskontoret nær byggeplassen bli mest brukt.

Kvalifikasjonskrav:

Vi leter etter deg som har minimum 3 årig teknisk utdanning fra universitet eller høgskole. Du må ha relevant erfaring og gode resultater fra tilsvarende prosjekt fra entreprenør- eller byggherresiden. Har du sterk og allsidig praksis fra de aktuelle fagområdene, eventuell etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan vi fravike utdanningskravet.

Det en fordel med kompetanse innen bygging av veg- og tunnelanlegg samt erfaring innen byggeplassoppfølging fra byggherre- eller entreprenørvirksomhet. Stillingen krever førerkort klasse B.

Vi ønsker også at du: er selvstendig, men trives i tett samarbeid med andre. Du er utadvendt, strukturert, løsnings- og handlingsorientert i måten du jobber på. Vi forventer at du har god skriftlig fremstillingsevne og at du bidrar positivt i et godt arbeidsmiljø.

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr også disse godene:

  • introduksjonsprogram og fadderordning
  • egne lederutviklingsprogram (på lederstillinger)
  • fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
  • etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Flere opp lysninger om stillingen får hos prosjektleder for prosjekt Salten (Tjernfjellet) Arild Hegreberg tlf. 918 16 478, e-post arild.hegreberg@vegvesen.no eller prosjektleder for Bypakke Bodø Odd Inge Bardal tlf. 902 54 929, e-post odd.bardal@vegvesen.no

Statens vegvesen skal preges av mangfold, der våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Attester og vitnemål vil vi etterspørre senere i forbindelse med et eventuelt intervju.

Søk stilling

Vis flere stillinger: