Byggeledere bygg

Rett Bemanning/StaffUp er et av Nordens største franchisebaserte bemanningsbyrå med hovedkontor i Oslo. Kjernevirksomheten er personalutvelgelse til faste stillinger, og formidling av vikarer til næringsliv og offentlig virksomhet. Vårt mål er å være bransjens beste arbeidsgiver og rekrutteringspartner for våre medarbeidere og kunder. Rett Bemanning/StaffUp har i dag 33 lokaleide kontorer i Norge og Sverige

FirmaKåre Hagen via Rett Bemanning
FylkeAkershus
StedLysaker
Søknadsfristsnarest

Kåre Hagen tilbyr tjenester innenfor hovedområdene prosjekt- og byggeledelse i Norge. Kåre Hagen, med 65 ansatte, har kontorer på Lysaker/Oslo. Selskapet innehar en sterk posisjon i markedet og er engasjert i en rekke betydelige byggeoppdrag for såvel offentlige som private oppdragsgivere. Kåre Hagen AS er i kontinuerlig vekst og utvikling gjennom sine kunder og oppdragsmix.

Kåre Hagen skal være toneangivende i utviklingen av gjeldende tjenester, og har en sterk posisjon i markedet.
I forbindelse med inngåtte større rammeavtaler er behovet for bemanning fremtredende, og vi har i denne sammenheng behov for å styrke byggeledelse med ytterligere kompetanse og kapasitet innen byggfag.

Vi trenger teknisk byggeleder for: Administrativ og faglig kvalitetsoppfølging, Kvalitetssikre prosesser med hensyn til øonomi, tid og kvalitet. Ansvarlig for fremdrift og økonomi i prosjektene. Kontrakts- og enterpriseadministrasjon. Teknisk oppfølging / kontroll av SHA og miljø.

Som byggeleder hos Kåre Hagen forventes utdannelse på minimum bachelor nivå. Byggeleder skal bistå oppdragsansvarlig i å ivareta byggherrens ansvar mht fremdrift og økonomi. Det ønskes erfaring fra administrativt og praktisk prosjektarbeid og fra byggeplass. Det forventes god innsikt i byggfag, samt til gjeldende standarder og forskrifter. Du har pondus og gjennomslagskraft for å kvalitetssikre og kontrollere entreprenører/ leverandører, Du har også teft for mersalg og bygger tillit alle veier i prosjektet og i forhold til oppdragsgiver og kunder.
Team og samarbeid er viktige verktøy sammen med vårt egenutviklede KS-system. Stillingene gir store muligheter og ikke minst egenutvikling i store prosjekter.

Vi imøteser din henvendelse. For evt spørsmål, ring Partner Jean Lorange på tlf 48040606

 

Link elektronisk søknad:

http://www.finn.no/finn/job/fulltime/object?finnkode=38811392&spidEnabled=true

Vis flere stillinger: