blå kvadrat med hvit

Byggeleder

Skanska er ett av verdens ledende entreprenørselskap med kompetanse innen bygg, bolig- og næringsutvikling, og gjennomfører også prosjekter innen offentlig - privat samarbeid. Konsernet har i dag 54.000 medarbeidere på utvalgte hjemmemarkeder i Europa, USA og Latin-Amerika. Omsetningen i 2005 var på 125 milliarder svenske kroner.

Skanska Boligutvikling Norden er en forretningsenhet i Skanska, som initierer og utvikler boligprosjekter, både blokkbebyggelse og småhusområder. Vi har rundt 320 medarbeidere, hvorav ca 80 i Skanska Bolig, som har sin virksomhet i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand. Skanska Bolig hadde en omsetning på 1,2 mrd NOK i 2005.

Firma Skanska Bolig AS
FylkeOslo
Søknadsfristsnarest

BYGGELEDER

Byggelederen skal ha hovedvekt på ledelse, styring og kvalitetssikring av utførende entreprenører og leverandører. Byggeleder er underlagt prosjektleder, og er  representant på byggeplassen med ansvar for oppfølging og styring av tid, økonomi og kvalitet. Det er byggeleders oppgave å sørge for at byggearbeider utføres i henhold til de forutsetninger som fremgår av prosjekteringsmaterialet og kontrakter. Byggelederen er bindeleddet mellom byggherren og entreprenøren på byggeplassen.

Hovedoppgavene er blant annet følgende:

• Påse at administrative rutiner i prosjektet følges
• Rapportere økonomi i henhold til vedtatt budsjett
• Styring av fremdrift
• Lede og referere møter med entreprenørene
• Påse at entreprenørene har et fungerende system for HMS
• Lede og referere ferdigbefaringer
• Gjennomføre overtakelse
• Kontrollere sluttoppgjør med entreprenørene
• Ansvar for kvalitetssikring og kontroll av teknisk og håndverksmessig utførelse

Vi søker deg som har relevant erfaring, og som har evnen til å jobbe strukturert og effektivt. Du har lederegenskaper, er resultatorientert og har gode samarbeidsevner.

For ytterligere informasjon ta kontakt med:

Regionsdirektør Arnt Egil Berge, Tlf. 98 21 03 82

Søknadsfrist: snarest til

arnt-egil.berge@skanska.no

Vis flere stillinger: