Byggeleder

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med ca. 7500 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Firma Statens vegvesen
FylkeVestfold
StedTønsberg
Søknadsfrist06.07.2018

Bli Byggeleder ved Vegavdeling Vestfold og bidra til å drifte- og vedlikeholde vegnettet i Vestfold fylke

Drift og Vedlikehold av riks- og fylkesveger i Vestfold er organisert som et prosjekt og styres av byggherreorganisasjonen i Statens vegvesen, Vegavdelingen Vestfold. Prosjektet leder en årlig portefølje på om lag 450 millioner kroner. Fagområdene asfalt, oppmerking, elektro, veglys og for tiden 3 Vegdriftskontrakter inngår i prosjektet. Drift og vedlikehold Vestfold er en organisasjon med 15 medarbeidere.

Vi ønsker å styrke bemanningen og søker etter en engasjert Byggeleder til Driftskontrakt 0701 Vestfold Øst. Kontrakten er en utviklingskontrakt med 8-års varighet. Byggeleder vil få daglig kontrakts ledelse av kontrakten. Stillingen rapporterer til Prosjektleder.

Kontorsted er Tønsberg, men aktiviteten i prosjektet er på hele vegnettet i Vestfold. Arbeidsoppgavene vil i hovedsak omfatte følgende arbeidsområder:

  • Kontraksledelse og byggherreledelse i tett samarbeid med resten av prosjektteamet
  • Kvalitet og kostnadskontroll
  • Gjennomføring og oppfølging av kontroller
  • Oppfølging av HMS, arbeidsvarsling og trafikkavvikling
  • Oppfølging av avvik og mangler
  • Kontroll av dokumentasjon og krav i forhold til kontrakt

Kvalifikasjoner

Utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tre år, fortrinnsvis innen Bygg, anlegg eller annen relevant fagretning. Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Som Byggeleder er du med på å sikre at prosjektene våre har høy kvalitet. Det stilles derfor krav til at du har gode datakunnskaper og god skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk. Det er nødvendig med førerkort klasse B.

Vi vektlegger at du evner å arbeide selvstendig og systematisk. Du bør ha evne til å ta initiativ, og være resultatorientert. Vi søker etter en omgjengelig person som har gode samarbeidsevner med både eksterne og interne samarbeidspartnere.

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr også disse godene:

  • Introduksjonsprogram og fadderordning
  • Fleksitid og ordninger for avspasering
  • Pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
  • Etatsskoler og meget gode muligheter for faglig påfyll

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, til å søke jobb hos oss.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

For mere informasjon om stillingen, kontakt Prosjektleder Trond Haugstad på telefon 41502027.

Søk stilling

Vis flere stillinger: