Byggeleder vedlikehold og utbygging

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter.

Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7500 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

FirmaStatens vegvesen
FylkeMøre og Romsdal
StedMolde eller Ålesund
Søknadsfrist22.04.2018

Byggeleder for vedlikehold og utbygging

Vegseksjonen Møre og Romsdal har nå en ledig stilling som byggeleder for vedlikehold og utbyggingsprosjekt. Vegseksjonen Møre og Romsdal har ansvar for utbygging, drift og vedlikehold av om lag 3600 km riks- og fylkesveger i fylket. Seksjonen har til sammen 44 medarbeidere, fordelt på kontorer i Molde, Åndalsnes og Ålesund.

Seksjonen er prosjektorganisert, og tilbyr et sterkt fagmiljø og spennende arbeidsoppgaver i et trivelig og inkluderende arbeidsmiljø. Kontorsted for denne stillingen er Molde eller Ålesund.

Hva skal du jobbe med?

Som byggeleder vil du få ansvar for vedlikehold- og utbyggingsprosjekter i Møre og Romsdal, helt fra avsluttet prosjekteringsfase til overtakelse fra entreprenør. Dette vil hovedsakelig dreie seg om prosjekter inntil 100 millioner kroner som f. eks. bygging av gang- og sykkelveger, underganger og kulverter, ombygging av kryss, vegutbedring, vedlikehold og utbedring av bruer m.m.

Det innebærer at du i hovedtrekk skal:

 • være med å utarbeide kontraktsgrunnlaget i henhold til Statens vegvesens standarder.
 • arbeide med tilbudsbehandling, kontraktsinngåelse, samhandling med entreprenør med mer før anleggsstart.
 • være ansvarlig for kvalitet, framdrift og økonomi i utførelsesfasen, og rapportere til prosjektleder.
 • være HMS-koordinator for dine prosjekt.

Hvem er du?

 • Du må ingeniørutdanning fra universitet eller høgskole. Det er en fordel at du har spesialisering i veg- eller anleggsfag.
 • Vi kan avvike utdanningskravet hvis du har teknisk fagskole og relevant erfaring.
 • Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)
 • Det er ønskelig at du har relevant erfaring fra bygge-/anleggsledelse.
 • Da du må ferdes med bil til og fra våre prosjekt må du har førerkort klasse B.

Personlig egnethet vil også bli vektlagt. Du må ha gode samarbeidsevner da du skal bidra til et godt arbeidsmiljø internt og eksternt med entreprenørene. Du må kunne jobbe selvstendig og strukturert. Du er fleksibilitet til hvilke oppgaver du må utføre, og du må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Du er behersker dataverktøy godt.

Hva tilbyr vi?

Vi tilbyr stort engasjement, mye ansvar og faglig utvikling. Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og solid fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr også disse godene:

 • Introduksjonsprogram og fadderordning
 • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • Pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • Etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Annet

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi ønsker medarbeidere av begge kjønn, fra alle aldersgrupper og fra ulike etniske grupper og nasjonaliteter. Vi arbeider dessuten aktivt for å rekruttere flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Søknad med CV sendes elektronisk. Originale vitnemål og attester samt bekreftede kopier tas med til et eventuelt intervju. Nærmere opplysninger om stillingen kan du få ved å kontakte seksjonsleder Gitte Beiermann på mobil 99015127 eller epost mobil gitte.beiermann@vegvesen.no

Søk stilling

Vis flere stillinger: