Byggeleder til bruvedlikeholdsseksjonen

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7000 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Firma Statens vegvesen Region sør
FylkeAust-Agder
StedArendal
Søknadsfrist20.10.2014

Bruvedlikeholdsseksjonen hos Veg- og transportavdelingen har et operativt ansvar for utbedringer/ombygging/forsterkninger o.l. på bruene i regionen samt forvaltnings/vedlikeholds- og sikkerhetsansvaret for de samme bruene. Seksjonen har i dag 17 medarbeidere.

Arbeidsoppgaver

Vi søker en byggeleder som vil få hovedansvar for IKT-programmet BRUTUS på regionsnivå, assistere seksjonsleder i utarbeidelsen av styrende dokumenter, utarbeide risiko og sårbarhetsanalyser samt assistere byggelederne i fylkene på seksjonen i forbindelse med arbeid på bruene i regionen. Arbeidet innbefatter også sikkerhetsvurdering av bruene, hvor statiske vurderinger/beregninger gjennomføres.

Kontorsted er for tiden i Arendal. Sertifikat for bil er nødvendig da det må påregnes en del reisevirksomhet innenfor regionen. Det er ønskelig at du disponerer egen bil.

Kvalifikasjoner og ønsket bakgrunn

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, min. 3 år. Hvis du har sterk og allsidig praksis eller etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan utdanningskravet tilpasses.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT ( www.nokut.no).

Kanskje har du allerede vært leder for et stort bygg- eller anleggsprosjekt? Vi ser gjerne at du har konstruksjonsbakgrunn.

Det vil bli lagt vekt på

 • Statikk-kunnskaper på bachelornivå
 • Gode IT ferdigheter
 • God skriftlig- og muntlig fremstillingsevne
 • Tilfredsstillende engelsk kunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Nøyaktighet med struktur
 • Fleksibilitet, pålitelighet og ansvarlighet
 • Løsningsorientert med stor vurdering og gjennomføringsevne
 • Selvstendighet og gode samarbeidsevner

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med utfordrende arbeidsoppgaver.

Vi tilbyr også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, der våre ansatte skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Opplysninger om stillingene kan fås av leder for bruvedlikeholdsseksjonen, Odd Rønnestad, telefon 900 26 285.

Søknadsfrist er satt til 20.oktober 2014 og alle søkere oppfordres til å søke elektronisk - søk her

Vis flere stillinger: