Byggeleder/prosjekteringsleder

Techconsult AS er et norsk selskap som tilbyr konsulent- og rekrutteringstjenester til oppdragsgivere innen de tekniske og prosjektadministrative fagområdene. Selskapet har kontorer i Bergen, Oslo, Stavanger og Molde i Norge samt Teesside (Newcastle) i Storbritannia.

Techconsult AS opererer nasjonalt og internasjonalt i segmentene Offshore, Bygg og Anlegg, Energi, Skip og Industri samt offentlige og halvoffentlige foretak.

FirmaTechconsult
FylkeHordaland
StedBergen
Søknadsfrist16.09.2019

Techconsult er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber.

Selskapet har inngått rammekontrakt med Bybanen i Bergen knyttet til tjenester innen prosjekt- og byggeledelse, prosjekteringsledelse m.m.

Bybanen, byggetrinn 4, dekker strekningen Bergen Sentrum – Fyllingsdalen og er beregnet fullført rundt 2021/22.

For dette prosjektet søker vi nå etter Byggeleder/prosjekteringsleder.

Stillingens arbeidsoppgaver:

Som byggeleder DS2 skal kandidaten bistå kontraktsbyggelederne på DS2 (særlig D11 og D14) med den daglige oppfølging av entreprisene.

Byggeleder DS2 skal også bistå Bybanen Utbyggings prosjekteringsledere med oppfølging/kontroll av leveranser fra prosjekterende konsulent (Sweco Norge AS), herunder bistå i gjennomgang og kvalitetssikring av beskrivelsen for entreprisen.

Videre skal byggeleder DS2 bistå kontraktsbyggeledere med å følge opp det anleggstekniske i de ulike entreprisene, samt kontrakt, økonomi, fremdrift, SHA, målebrev mv. Arbeidet omfatter oppfølging av entreprenørens leveranser og krav, samt å fokusere på og tilrettelegge for gode relasjoner med entreprisens samarbeidspartnere, offentlige etater og tredjeparter.

Byggeleder DS2 skal også følge opp kontraktsarbeidene på anleggsområdene.

Dine kvalifikasjoner:

Det kreves formalutdanning som sivilingeniør eller ingeniør innen relevante anleggsfag.

Vedkommende må ha minimum 8 års relevant erfaring fra relevante prosjekter med kompleks anleggsgjennomføring. Manglende oppfyllelse av krav til utdanning kan kompenseres med lengre relevant erfaring. Hva som utgjør relevant erfaring, må leses i sammenheng med ovennevnte beskrivelse av ansvar og oppgaver som inngår i oppdraget.

Kandidaten må ha erfaring fra prosjekteringsledelse eller prosjektering, enten fra utøvende prosjektering eller som byggherres eller rådgivers prosjekteringsleder. Det er ønskelig med to-tre års erfaring innen dette.

Særskilt passende kandidater med relevant erfaring vil også kunne bli vurdert selv om de ikke oppfyller samtlige ovennevnte krav.

Følgende kompetanse og erfaring er ønskelig, og vektlegges i vurderingen:

 • Relevant erfaring fra både byggherre- og entreprenørsiden
 • Relevant erfaring som byggeleder eller anleggsleder fra anleggstekniske entrepriser med ansvar for trafikkavvikling og/eller håndtering av teknisk infrastruktur
 • Erfaring fra relevante samferdselsprosjekter
 • Relevant erfaring med samarbeid/koordinering av offentlige etater og tredjepart
 • Relevant erfaring med kvalitetskontroll i prosjekter av større størrelse
 • Relevant erfaring med bruk av 3D-modell

Stillingens spesifikasjoner:

Søknadsfristen for denne stillingen er ASAP, men vi vil også vurdere kandidater til lignende eller andre relevante stillinger fortløpende.

Arbeidssted: Bergen

Oppstart: Oktober 2019

Varighet: Juni 2022

Techconsult tilbyr deg som ansatt:

 • Markedsmessige betingelser
 • Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos de største aktørene innen olje-, gass- og landbasert industri
 • God oppfølging av den enkelte medarbeider
 • Forsikringsordninger
 • Sosiale aktiviteter for de ansatte
 • Støtte til fysisk utvikling og trening

Techconsult vektlegger å være nær våre ansatte, og vi fokuserer på å være en profesjonell, sikker og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Ronny Meyer, på e-post: ronny.meyer@techconsult.no

Søk stilling

Vis flere stillinger: