Byggeleder for asfalt og vegvedlikehold

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7000 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Firma Statens vegvesen Region øst
FylkeOppland
StedLillehammer
Søknadsfrist28.10.2014

God kvalitet på vegene våre!

Dekkelegging og vegvedlikehold er et viktig satsningsområde for Statens vegvesen i årene fremover og vi trenger deg som byggeleder til å ivareta denne satsningen. Du blir en del av et stort prosjektmiljø der mange faggrupper diskuterer seg fram til de beste løsningene. Helhetsperspektivet er alltid sentralt hos Statens vegvesen.

Arbeidsoppgaver

De viktigste oppgavene dine blir å kartlegge nye asfaltstrekninger, planlegge asfaltsesongen utarbeide konkurransegrunnlag og følge opp inngåtte kontrakter. Planleggingsoppgavene vil også omfatte vedlikeholdstiltak i sammenheng med dekkelegging. Arbeidsoppgavene løses i samarbeid med driftsseksjonen og det regionale dekkeprosjektet i Region øst. Du får en hektisk, men variert hverdag der det må påregnes en del reising i fylket gjennom sommerhalvåret.

Kvalifikasjonskrav

Du har relevant utdanning på minimum bachelornivå. Har du sterk og allsidig praksis kan dette kompensere for formell utdanning. Det er viktig at du kan vise til personlige egenskaper som ryddighet, samarbeid og stå- på vilje. Du har et stort fokus på HMS-arbeid. God skriftlig og muntlig framstillingsevne er nødvendig.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT ( www.nokut.no).

Dette ønsker vi oss

Du bør ha evne til å ta initiativ og finne løsninger i stadig nye situasjoner. Er du god til å samarbeide, får du virkelig utnyttet mulighetene i Statens vegvesen. Du bør være innstilt på å dele og ta imot kunnskap og erfaring. I tillegg er du beslutningsdyktig og har evne til å være selvstendig.

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr også disse godene:

  • introduksjonsprogram og fadderordning
  • fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
  • etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

Vi tilbyr lønn avhengig av din kompetanse fra lønnstrinn 55 til 64, for tiden kr. 466 800,- til kr 549 400,- pr. år avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn. Det trekkes 2 prosent pensjonsinnskudd til pensjonsordning i Statens pensjonskasse.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen.

Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Søk stilling

Spørsmål om stillingen?

Asbjørn Stensurd

Telefon

926 47 906


Vis flere stillinger: